Paus schrijft naar de kinderen

Naar aanleiding van de Wereldkinderdag van de Kerk op 25 en 26 mei, heeft de paus een brief geschreven naar alle kinderen. Helpt u mee deze tot bij de kinderen te brengen?

Paus Franciscus richt zich tot de kinderen.Zo lezen we in de brief: 'Bovenal richt ik me tot ieder van jullie persoonlijk, tot jou, lief kind, omdat "je kostbaar bent" in Gods ogen (Jes 43:4), zoals de Bijbel ons leert en zoals Jezus zo vaak heeft laten zien.
Tegelijkertijd richt ik deze boodschap tot jullie allemaal, omdat jullie allemaal belangrijk zijn en omdat jullie samen, dichtbij of veraf, het verlangen van ieder van ons laten zien om te groeien en onszelf te vernieuwen. Jullie herinneren ons eraan dat we allemaal kinderen, broeders en zusters zijn, en dat niemand kan bestaan zonder iemand die hem of haar op de wereld zette, niemand kan opgroeien zonder anderen, om liefde aan te geven en liefde van te ontvangen (vgl. Encycliek Fratelli tutti, n. 95).'

De volledige brief kan u hier downloaden om verder te verspreiden. Dank hiervoor.
20240302_brief_paus_kinderdag_NL.pdf