Privacy

Missio verbindt zich ertoe je persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld, te eerbiedigen en te beschermen.

Welke gegevens registreren wij?
Bij registratie voor onze elektronische nieuwsbrief, slaan wij je naam en e-mailadres op een veilige manier op.
Ook bij een bestelling in de webshop of een gift aan Missio, worden je gegevens bijgehouden.
Bij het invullen van het contactformulier of een registratieformulier, worden de ingevulde gegevens bijgehouden in een beschermde databank.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens?
Je persoonlijke gegevens worden veilig bewaard en beschermd tegen toegang of wijziging door onbevoegden en onjuist gebruik of bekendmaking en onwettige vernietiging of verlies door ongeval.Onze werknemers, die toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.We beschouwen je persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Heb ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
Je kunt Missio op elk moment vragen om inkijk in je persoonlijke gegevens, ze te verwijderen of te wijzigen. Dat kan via het online contactformulier of met een mailtje naar pub@missio.be.

Algemene informatie
Ons beleid voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie:
  • De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.
  • De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.