Voorwaarden

Het gebruik van onze website (www.missio.be) betekent dat je onderstaande voorwaarden kent en aanvaardt.

Links naar andere sites
Missio linkt soms door naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Missio is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn als enigen verantwoordelijk voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om de www.missio.be constant 24/7 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site
Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon
  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden;
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten;
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.
Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Bescherming van intellectuele rechten
Het logo en de bedrijfsnaam van Missio behoren tot het auteursrecht van Missio en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Missio.

Missio draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zou plegen op intellectuele rechten van derden.Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Missio, moeten Missio hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Missio zal dan het nodige doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.