Als gemeenschap

Missio is ervan overtuigd dat België heel wat bloeiende, levendige geloofsgemeenschappen telt. Of dat nu een parochie, missiegroep, gebedsgroep, woon- en zorgcentrum, ziekenhuis of nog iets anders is. Voor elke groep is er een gepaste manier om bij te dragen aan onze solidaire kerkgemeenschap.