Wie is Missio?

Missio is geen eiland, maar maakt deel uit van een wereldwijd netwerk. We bevorderen de uitwisseling tussen mensen en gemeenschappen, veraf en dichtbij. Hun concrete projecten geven we steun. Ontdek daarom hun getuigenis over onze organisatie. Of lees er nog meer in Suara, ons driemaandelijks magazine. Ten slotte slaat Missio de handen in elkaar met verschillende andere organisaties. Omdat we samen sterk staan.

Missio staat voor

  • Ontmoeting om samen iets te doen
  • Dialoog hoopvol in dialoog met andere culturen en religies
  • Solidariteit christenen wereldwijd de kansen geven die ze verdienen