Label voor missionaire gemeenschappen

Sinds 2015 reikt Missio een label voor missionaire gemeenschappen uit. We belonen zo gemeenschappen die op een hedendaagse, creatieve manier gestalte geven aan het missionaire karakter van ons geloof.

Waarover gaat het label?

Binnen een wereldkerk, is het belangrijk te investeren in verbondenheid met lokale kerkgemeenschappen wereldwijd. Dat betekent dat je jezelf goed kent en werkt aan een levendige gemeenschap, met openheid naar de wereld toe. Je blijft niet onder de eigen kerktoren, maar wisselt uit met anderen. Op spiritueel en op financieel vlak.

Missio zag hoeveel gemeenschappen zich daarvoor inzetten en wilde hen een hart onder de riem steken. Daarom startten we met de uitreiking van het label voor missionaire gemeenschappen: een erkenning, een aanmoediging en een belofte tot ondersteuning in één! Door Missio en de gemeenschap met het label aan elkaar te verbinden, beloven we elkaar samen op weg te gaan.

Paus Franciscus vindt deze missionaire dimensie van de kerk erg belangrijk. Daarom onthaalde hij het initiatief van het label met veel enthousiasme. Sterker nog, hij plaatste zijn handtekening op de eerste exemplaren. Die kun je op het secretariaat van Missio in Brussel bewonderen. Maar ook alle andere labels dragen de pauselijke goedkeuring en zegen.

Criteria

Creatief bezig zijn met de missiegedachte… Hoe vertaal je dat concreet? Wat betekenen verbondenheid en solidariteit tussen geloofsgemeenschappen? Wanneer is een geloofsgemeenschap een missionaire gemeenschap? Wij goten het in drie criteria. Beantwoordt jouw gemeenschap aan alle drie de criteria, dan kom je in aanmerking voor het label.

Verbonden in geloof
Relaties en verbondenheid zijn prioritair om samen op weg te gaan. Aan een ander denken en van een ander leren, zijn daarbij kernideeën. Je kunt bijvoorbeeld een gebedsmoment voor christenen wereldwijd organiseren. Of een vorming rond de hedendaagse betekenis van missie. Misschien correspondeer je liever met een seminarist in Azië of Afrika? Of ben je gastlocatie voor één van de activiteiten van Missio? De mogelijkheden zijn eindeloos!

Solidair in geloof
Lokale gemeenschappen hebben niet altijd voldoende middelen om hun initiatieven waar te maken. Daarom hoort ook financiële solidariteit erbij. Concreet vragen we dat je een fondsenwervende actie ten voordele van Missio op poten zet, met uitzondering van de verplichte collectes voor Missiezondag en de Afrikadag. Waarom trek je niet met de vormelingen of misdienaars op pad om te Sterzingen? Of organiseer je een (h)eerlijke pralineverkoop? Als gemeenschap kun je ook een seminarist een studiebeurs schenken.

Missionair duo
Twee mensen in jouw gemeenschap worden het aanspreekpunt voor Missio. Zij houden ons op de hoogte van jullie initiatieven. Andersom biedt Missio hen ondersteuning en krijgen zij steeds de meest recente informatie van ons. Wie weet krijgen ze af en toe wel een primeur!

Registreer je online

Is jouw gemeenschap missionair? Beantwoordt ze aan onze drie criteria? Registreer je dan hier als missionaire gemeenschap. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Verbonden in geloof
Solidair in geloof
Missionair duo
Persoon 1
Persoon 2
U moet deze voorwaarden aanvaarden.