Vastentijd, Missietijd

Vandaag beginnen we met de vastentijd. Het is een sterke tijd voor onze spirituele reis, zowel individueel als samen als geloofsgemeenschap, als Kerk onderweg. De vastentijd nodigt ons uit om ons meer beschikbaar te stellen voor God en onze naaste, dichter tot God te naderen en zijn intimiteit binnen te gaan om met Hem de dorre woestijnen te doorkruisen waarmee ons leven en onze wereld vaak worden geconfronteerd. Gebed en naastenliefde zijn twee belangrijke instrumenten om deze missie te verwezenlijken. We zijn niet alleen. Christus loopt met ons mee. Deze tijd herinnert ons aan de belofte van de Heer dat Hij er zal zijn voor zijn volk, voor ons, wat er ook gebeurt!

Bid voor de missie

De vastentijd versterkt ons besef dat we als een grote familie onderweg zijn. Wij steunen elkaar door gebed. We worden ons bewust van onze onderlinge afhankelijkheid. Het gebed verenigt ons krachtig met de Heer en met onze broeders en zusters over de hele wereld.
Bid dus voor de missie van de Kerk over de hele wereld, vooral in de meest afgelegen en geïsoleerde regio’s, aangezien zij moeilijke tijden doormaken. Dit is o.a. het geval voor bepaalde regio's van Kameroen.

Centre bakhitaMgr. Emmanuel Dassi Youfang op bezoek in Centre Bakhita

Geef voor de missie

Dankzij uw steun aan de missie heeft het Centre Bakhita in Kameroen de deuren kunnen openen. Dankzij uw hulp krijgt dit centrum stilaan vorm, worden de kinderen opgevangen en krijgen ze de zorg die nodig is. Er verschijnt weer een glimlach op hun gelaat en ze vinden levensvreugde.
Denk tijdens deze vastentijd aan deze kinderen. Geef ze dit geschenk van het herwinnen van hun vreugde. Een leven redden is een mogelijke missie. Elke gift telt!

Paus franciscus“Liefdadigheid is een geschenk,
het geeft betekenis aan ons leven.
Dankzij haar beschouwen wij
degenen die iets ontbreekt
als een broeder.
Het kleine,
wanneer het met liefde wordt gedeeld,
geraakt nooit op. "

Paus Franciscus
Bid en geef voor de missie. Maak van deze vastentijd missietijd.

Een goede en vruchtbare vastentijd

P. Theogene Havugimana
Nationaal directeur van Missio België