Paus blikt vooruit: bijzondere missiemaand in 2019

Tijdens het Pinksterweekend keek paus Franciscus al vooruit naar Missiezondag 2017. Maar daar stopte het niet bij. Hij gaf ook al informatie over de missiemaand (oktober) in 2019.

Honderd jaar

In 2019 wil paus Franciscus meer nadruk leggen op de missiemaand. Enerzijds omdat een vernieuwde missiebeweging nodig is, anderzijds omdat in 2019 de apostolische brief Maximum Illud van paus Benedictus XV 100 jaar wordt. In deze brief denkt Benedictus XV al na over een nieuwe invulling van 'missie.'

Gods liefde

Paus Franciscus herhaalt in zijn boodschap dat de kerk Gods liefde naar mensen moet brengen, vooral naar de meest kwetsbare. Dat is haar grootste missie. Elke gelovige is daartoe geroepen door het doopsel.

Wederkerig

Missionering of evangelisatie is een wederkerig gebeuren. De kerk evangeliseert, maar wordt ook zélf geëvangeliseerd. Dat is nodig om hedendaags en sterk te blijven. Als gemeenschap van gelovigen wordt zij eerst beroerd door Gods liefde, om die verder door te geven. Daarover gaat missie vandaag. Missio maakt dat mogelijk en onderscheidt zich zo van louter caritatieve instellingen.

Gebed en reflectie

Bovenstaande gedachten zal paus Franciscus verder uitwerken tijdens de bijzondere missiemaand in oktober 2019. Die maand zullen gebed, getuigenissen, Bijbelse en theologische reflectie, catechese en missionaire solidariteit veel aandacht krijgen.