Noodfonds COVID-19: interview met aartsbisschop Dal Toso

Eerder berichtten we al dat de paus, via Missio (de Pauselijke Missiewerken), een noodfonds oprichtte voor kerkgemeenschappen die zwaar getroffen worden door de COVID-19-crisis. Met dit fonds wil de paus hun evangelische nabijheid garanderen. In tijden van angst, paniek, lijden, ziekte, dood en economische crisis is die meer dan ooit nodig. In een interview met Agenzia Fides, de nieuwsdienst van de Pauselijke Missiewerken, licht aartsbisschop Giampietro Dal Toso dit verder toe. Hij is de internationale voorzitter van de Pauselijke Missiewerken.

Hoe beïnvloedt deze pandemie de missie van de Kerk?
Een crisis als deze doet vragen rijzen over de plaats van de mens in onze wereld: zijn of haar relaties met anderen, welke prioriteiten hij of zij stelt in het leven, zijn of haar relatie met God. We hebben de laatste weken vaak beseft hoe ziekte ons doet lijden, maar ook doet relativeren. Dit laat niemand onbetuigd. De Kerk staat nu voor de uitdaging om iedereen te helpen, op diverse gebieden, om deze nieuwe situatie het hoofd te bieden. Ik geloof dat de getuigenis van paus Franciscus op 27 maart, voor een leeg Sint-Pietersplein, ons op dat gebied beroerd heeft. En dan is er nog het aspect van kwetsbaarheid. We worden er nu op gewezen hoe kwetsbaar en klein we zijn als mensen – niet enkel als individu, maar als mensheid. Als Kerk moeten we ons afvragen wat we zeggen tegen mensen die vandaag die vandaag geconfronteerd worden met die kwetsbaarheid en onzekerheid van het bestaan.

In welke mate gaat dit in het bijzonder op voor de “missie naar de volkeren”?
Het antwoord van de Kerk op deze crisis bevindt zich precies hier: de verdwaalde mens aanmoedigen om hoop te vinden in onze God die zich in Jezus kenbaar heeft gemaakt. Iedereen moet kunnen ontdekken dat God de mens liefheeft en nooit in de steek laat. Want God bemint zijn hele schepping, zoals we in de Bijbel lezen. In de missie naar de volkeren dragen we daar aan bij. We verkondigen dat God zelfs de dood overwon en het eeuwige leven voor ons opende. Dat is troostend in een tijd dat de dood zo angstaanjagend aan onze deur klopt.

Wereldwijd geven gelovigen en kerkgemeenschappen nu het beste van zichzelf. Er is een warme golf van naastenliefde ontstaan. Hoe moeten we het verband tussen deze naastenliefde en het evangelie zien?
We bevinden ons in de Paastijd. Opnieuw ervaren we hoe Christus zich volledig geeft voor ons, voor elke mens. De Kerk zet enkel deze zelfgave van Christus voort, vanuit onze persoonlijke relatie met Hem. We brengen Christus nu nog dichter naar de mensen: zijn woorden van troost en zijn naastenliefde weerspiegelen in ons gezichten. Ook nu horen geloofsverkondiging en naastenliefde samen: beiden gaan over het verkondigen van een God die liefde was en zichzelf schonk uit naastenliefde.

Wat was de achterliggende idee voor het noodfonds voor de slachtoffers van COVID-19.
Al honderd jaar lang staat Missio ten dienste van de paus, om lokale kerkgemeenschappen te steunen. Precies daarom verloopt de noodhulp via Missio. Als “Pauselijke missiewerken” hadden verschillende nationale directeurs al gevraagd of we niet te hulp konden komen in deze wereldwijde crisis. Het verleden heeft ons immers al geleerd dat zo’n crisis extra hard toeslaat in landen die het sowieso al moeilijk hebben met hun samenleving, economie of gezondheidszorg. Er waren dan ook al landen die Missio om help hebben gevraagd. Onze noodhulp zal wel blijven passen bij onze missie: evangelische nabijheid bieden wereldwijd, ook in moeilijke tijden.

Dit is niet gewoon “een crisis als een andere”, zoals onze geschiedenis er zoveel kent. Kunnen we er lessen uit trekken? Moeten we ons paradigma voor de evangelisatie herdenken?
We staan nu aan het begin van een proces met grote sociale en culturele gevolgen. Maar het is nog te vroeg om de situatie ten gronde te analyseren en conclusies te trekken. Natuurlijk heeft deze crisis ons al wel doen inzien dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, gewoon omdat we allemaal op dezelfde planeet wonen en zo één familie vormen. We hebben ook het belang van samenhorigheid beseft, we voelen nu meer dan ooit dat we elkaar nodig hebben. Deze pandemie onderstreept daarnaast heb belang van een “thuis” voor mensen. Ten slotte hebben we nu ook gevoeld dat we het gebed nodig hebben. Wanneer we op onze grenzen botsen, verschijnt God in al zijn kracht. Want de God van de Liefde in sterker dan de dood!
 


Ook een steentje bijdragen aan het noodfonds?

Zorg ook voor je naasten aan de andere kant van de wereld.

Steun hen met een gift op BE19 0000 0421 1012 – mededeling: COVID-19