Nieuwe coördinator voor de werking van Missio in Vlaanderen

Hallo iedereen

Mijn naam is Marilène Moons, ik ben vanaf 1 juni de nieuwe coördinator voor de werking van Missio in Vlaanderen.

Graag maak ik van dit platform gebruik om mezelf kort voor te stellen. Ik ben 24 jaar en afkomstig uit de Kempen. Ik studeerde theologie en religiewetenschappen aan de KU Leuven en behaalde mijn master in de Wereldreligie optie interreligieuze dialoog. Mijn studies zijn meteen een goede weergave van wat mij als persoon begeesterd en bezighoudt: religie en mensen met elkaar verbinden. 

Ik vind het dan ook belangrijk om vanuit mijn eigen positie als christen in verbondenheid te leven met de gehele kerkgemeenschap. Dat wil zeggen niet enkel binnen mijn eigen vertrouwde parochie maar ook ver daarbuiten. Dat doe je naar mijn aanvoelen door naar buiten te treden met een open en ontvankelijke houding. Voor mij maakt die zoektocht naar verbinding, dialoog en solidariteit inherent deel uit van het christen-zijn. 
Bovendien is het volgens mij belangrijk in te zien dat we als christen in vlaanderen anno 2022 deel uitmaken van een multireligieuze samenleving. Deze realitiet zie ik als een verrijking voor het geloof, contact met de religieuze-ander leert ons onze eigen gelovige positie kritisch te bekijken en schept kansen voor dialoog en samenwerking.  

Ik ben zeer dankbaar dat ik de kans krijg om bij Missio België aan de slag te gaan. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan de missie van Missio: het verkondigen van de Blijde Boodschap, het aanwakkeren van het missionair bewustzijn en het bevorderen van de solidariteit in de wereldkerk. 

Ik kijk er alvast naar uit om binnenkort kennis te maken.

Marilène 

Coördinator
Vorstlaan 199, 1160 Brussel
02 679 06 42
+32 (0)471/ 51.65.66
www.missio.be
www.facebook.com/MissioBelgie