Nieuwe cijfergegevens over de Kerk

Naar aanleiding van de 94e Missiezondag, die we vierden op 18 oktober 2020, publiceerde het Vaticaanse persagentschap Agenzia Fides nieuwe cijfergegevens over de Kerk wereldwijd. Ze baseerde zich daarvoor op statistieken van december 2018.

Algemeen

De wereldbevolking groeide verder aan. Op 31 december 2018 waren we met 7.496.394.000, wat 88.020.000 meer is dan op hetzelfde moment in 2017. Alle continenten kennen een bevolkingstoename. Ook het aantal katholieke wereldburgers steeg: met 15.716.000 extra katholieken zijn het er nu 1.328.993.000. Ook deze groei is waarneembaar in alle continenten. Ook de Europese Kerk groeit dus. De groei van de wereldbevolking en van de katholieke Kerk gaat gelijk op: zowel in 2017 als 2018 maakten katholieken 17,73 % van de wereldbevolking uit.

Bisschoppen en priesters

In 2018 telde onze Kerk 12 bisschoppen minder dan in 2017: ze zijn nu met 5.377 (-12). Ook het aantal priesters blijft dalen: in 2018 waren er 414.065 priesters, wat 517 minder is dan het jaar ervoor. Enerzijds daalt hun aantal zeer sterk in Europa (-2.675) en Amerika (-104). Anderzijds neemt het aantal priesters dan weer toe in Afrika (+1.391), Azië (+823) en Oceanië (+48).

Priesterstudenten

Maar er is toekomst voor de priesters van onze Kerk! In 2018 waren er 552 jongemannen meer die een hogere priesteropleiding volgden, in vergelijking met 2017. Nu volgen 115.880 jongemannen zo’n opleiding. Toch is die stijging niet wereldwijd merkbaar. Opnieuw is er een stijging in Afrika (+964), Azië (+354) en Oceanië (+52), terwijl er een daling merkbaar is in Europa (-696) en Amerika (-122).

Religieuzen m/v

Het aantal broeders (religieuze mannen die geen priester zijn) daalt voor het zesde jaar op rij (-594) waardoor ze nu met 50.941 zijn. Alweer komt toch een stijging vanuit Afrika (+217) en Azië (+87), maar in Europa (-591), Amerika (-290) en Oceanië (-17) daalt hun aantal. Ook het aantal vrouwelijke religieuzen daalt: met 7.249 zusters minder waren ze op 31 december 2018 met 641.661 zusters. De continentale tendensen zijn dezelfde: een sterke stijging in Afrika (+2.220) en Azië (+1.218), maar een forse daling in Europa (-7.167), Amerika (-3.253) en Oceanië (-267).

Leken

Het aantal leken dat een missionaire zending opneemt, neemt dan weer wereldwijd toe. Onze Kerk telde in 2018 maar liefst 376.188 van die leken, wat 20.388 meer is dan het jaar ervoor. Precies de continenten waar het aantal priesters en religieuzen daalt, tellen meer geëngageerde leken: Europa +128, Amerika +8.129, Azië +12.433. In Oceanië waren er 12 lekenmissionarissen minder, in Afrika 290. Het aantal officiële catechisten, vaak ook leken, daalt dan weer tot 3.076.624 (-43.697). Opnieuw spannen Amerika (-40.846), Europa (-9.418) en Oceanië (-321) de kroon bij de dalingen. Afrika (+5.133) en Azië (+1.755) kennen alweer een groei.

Onderwijs

Wereldwijd zet de Kerk zich in voor kwalitatief onderwijs. Met maar liefst 73.164 kleuter scholen zorgt de Kerk voor de eerste onderwijservaring van 7.376.858 leerlingen. Daarna neemt ze 35.011.999 kinderen onder haar vleugels in 103.146 basisscholen. In 49.541 secundaire scholen genieten 19.307.298 jongeren een katholiek geïnspireerde opleiding. Nog eens 3.707.559 studenten zetten die opleiding voort in een katholieke hogeschool en 3.707.559 studenten studeren aan een katholieke universiteit.

Engagement

Ook de zorg voor de meest kwetsbaren is een evangelische bekommernis van onze Kerk. Ze runt daarom 5.192 ziekenhuizen, 15.481 dispensaria, 577 centra voor mensen die lijden aan lepra, 15.423 huizen voor bejaarden of mensen met een handicap, 9.295 weeshuizen, 10.747 crèches, 12.515 centra voor huwelijksbegeleiding, 3.225 centra voor heropvoeding en sociale re-integratie en 31.091 andere plekken van sociaal engagement.