Liberiaanse bisschoppen klagen wantoestanden aan

De uitdagingen in Liberia, ons nieuwe campagneland, zijn groot. Onder andere geweld, verkrachtingen, terrorisme en COVID-19 staan de ontwikkeling van het land in de weg. De Liberiaanse bisschoppen klagen deze wantoestanden nu aan.

Politiek

Op 25 augustus 2020 publiceerden de Liberiaanse bisschoppen daarover een verklaring. Ze betreuren de toename van het politiek geweld, dat het land vele jaren in haar greep had. Ze roepen politieke partijen op om samen te werken, in plaats van ongepaste uitspraken te doen over elkaar. Ze hopen dat politici erin slagen de sociale en culturele waarden en normen weer te ontdekken en te respecteren.

Seksueel geweld

Naast verbaal geweld, laait ook fysiek en seksueel geweld regelmatig op in Liberia. De bisschoppen veroordelen deze vormen van geweld ten zeerste. Toch verzetten ze zich eveneens tegen het uitspreken van de doodstraf voor verkrachters. Ook de doodstraf gaat immers in tegen de waardigheid van de mens en de waarde van elk mensenleven. De bisschoppen hopen op een strengen toepassing van andere wetten en straffen. Ze benadrukken eveneens dat waarde-opvoeding de sleutel tot succes kan zijn. Iedereen moet de fundamentele mensenrechten respecteren.

COVID-19

De COVID-19-crisis heeft volgens de bisschoppen de problemen van het land pijnlijk zichtbaar gemaakt. Ook de economie kreeg zware klappen. Tegelijk bedanken de Liberiaanse bisschoppen het medisch personeel, iedereen die zich inzet voor de veiligheid van de bevolking en iedereen die toegankelijke communicatie aanbiedt. De bisschoppen roepen ten slotte iedereen op de coronamaatregelen te blijven volgen, zodat het virus een halt kan toegeroepen worden.