Laat je solidariteit voortleven

In de eerste plaats wensen wij jou een lang en gelukkig leven. Een leven waarin je je solidair toont met de wereldkerk en daar zijn wij je dankbaar voor. Hoewel we er niet graag over spreken, is het toch goed na te denken wat met die solidariteit zal gebeuren na jouw overlijden.

Je geeft je solidariteit de kans voort te leven door Missio op te nemen in je testament. Zo schenk je (een deel van) je nalatenschap aan Missio, aan het universele solidariteitsfonds van de Kerk. Op 1 juli 2021 veranderen er enkele zaken voor wie zijn/haar officiële verblijfplaats (domicilie) heeft in Vlaanderen.

  1. Goede doelen zoals Missio betalen geen erfenisbelasting (successierechten) meer.
    Doe je een grote schenking bij leven, geattesteerd bij de notaris, of schenk je na je overlijden testamentair een deel van je nalatenschap aan Missio, dan betaalt Missio daar vanaf 1 juli 2021 0 % belasting op. Wat jij schenkt bij leven of na overlijden, ontvangt Missio dus integraal.
  2. Het duolegaat wordt afgeschaft.
    Met een duolegaat schenk je enerzijds een stuk van je nalatenschap aan een (ver) familielid of vriend; anderzijds aan een goed doel als Missio. In dit systeem neemt het goede doel de erfbelasting van jouw (verre) familielid of vriend over. Zo krijgt deze erfgenaam een fiscaal voordeel en houdt hij of zij een netto groter bedrag over. Dit systeem zal vanaf 1 juli 2021 niet meer bestaan. Heb je een duolegaat opgenomen in je testament? Dan neem je best contact met je notaris om dit te herbekijken.
  3. De erfbelasting voor 'verre erfgenamen' wordt verlaagd.
    Toch is de afschaffing van het duolegaat niet onmiddellijk slecht nieuws voor jouw erfgenamen. De erfbelasting die zij moeten betalen wordt immers verlaagd: voor de eerste schrijf van € 15.000 betalen zij vanaf 1 juli 2021 een erfbelasting van 3 %. Dit vermeld je duidelijk in je testament.


Heb je vragen rond dit thema? 

Je vertrouwde notaris staat je bij met raad en daad.
Of contacteer ons vrijblijvend op legaten@missio.be of 02 679 06 30.


Alvast bedankt om te overwegen je solidariteit het eeuwige leven te geven!