Jonge Aziaten willen vreugdevolle katholieken zijn

Van 31 juli tot 6 augustus ging in Indonesië de zevende bijeenkomst van jonge Aziatische katholieken door. Zij onthouden vooral dat ze vreugdevolle gelovigen willen zijn.

Uitdagende samenleving

Dat is nochtans niet altijd makkelijk. De moderne samenleving brengt vaak welvaart, maar niet altijd welzijn. Heel wat Aziatische landen kenden een snelle vooruitgang, maar die bracht uitdaging mee. Mensen verliezen zich in het consumeren of kampen met een verslaving, onder de druk van het snelle dagelijkse leven. Door de globalisering en het multiculturalisme, zijn vooral jongeren op zoek naar hun eigen identiteit.

Aangevuurd door de Geest

Tijdens de samenkomst, ontdekten de jonge gelovigen hun talenten. Ze zijn dapper, om tegen de stroom van de samenleving in te roeien. Ze hebben aandacht voor anderen. En ze zijn vastberaden het geloof gestalte te geven in een hedendaagse context. De Geest vuurt hen daartoe aan.Tijdens een ontmoeting met zo'n honderd moslimjongeren zagen ze het katholieke geloof alvast in een nieuw daglicht.

Zorg voor schepping

Gods onvoorwaardelijke liefde staat centraal. De jonge Aziatische katholieken willen daaraan opnieuw gestalte geven, zoals Jezus dat deed. Op een open manier, zodat het geloof niet misbruikt wordt en ontspoort. Bijvoorbeeld door zorg te dragen voor Gods schepping, het gezamenlijke huis van alle mensen.

Naar buiten gaan

Maar vooral ook door naar buiten te gaan en andere mensen te ontmoeten. De jongeren willen anderen beter leren kennen en begrijpen. Zo hopen ze mee te werken aan hernieuwde eenheid, liefde en vrede.

Sociale media

De hedendaagse (Aziatische) samenleving wordt haast beheerst door sociale media. De jonge gelovigen zijn er ook niet vies van. Ze willen de sociale media net omarmen en gebruiken om Gods boodschap van Liefde te verspreiden, in plaats van haat en negativiteit.