Gelukkige 180ste verjaardag!

Zuster Roberta Tremarelli

Beste kinderen,
Beste animatoren,
Beste ouders,

Op 19 mei 2023 vieren we de 180e verjaardag van de oprichting van het Genootschap van de Heilige Kindsheid.

Ik nodig u uit om samen de Heer te danken voor de kostbare bijdrage van de Heilige Kindsheid, sinds 1843, aan de zending van de Kerk, aan de geloofsgroei van zoveel betrokken kinderen, aan de vele instellingen en activiteiten die dankzij de giften van kinderen uit de hele wereld worden ondersteund.

De stichter, bisschop Charles de Forbin Janson, kon de eerste scheuten zien van wat de Heilige Geest in zijn hart had ingegeven, naar aanleiding van zijn missionaire passie.

Vandaag mogen we ons verheugen over deze rijpe vruchten, maar we zijn geroepen om door te gaan, om te volharden in gebed, in getuigenis, in het aanbieden, opdat elk kind de kans krijgt Jezus te kennen en met Hem en zoals Hem te groeien in leeftijd, wijsheid en genade.

Lieve missionaire kinderen en jongeren, de Heer heeft mij een groot geschenk gegeven door vandaag bij jullie te zijn, op deze belangrijke verjaardag. Het is een zegen.

Het is voor mij een eer om de Kerk en haar missie te dienen via het Pauselijk Genootschap van de Heilige Kindsheid en samen met ieder van jullie.

Ik wil u bedanken!

Dank u voor uw onophoudelijk gebed.

Dank u voor uw moedige en trouwe getuigenis.

Dank u voor uw offers voor de vreugde en het leven van andere kinderen.

Gelukkige verjaardag!

Maak er een mooi feest van!

Zuster Roberta Tremarelli, secretaris generaal van het Pauselijk Genootschap van de Heilige Kindsheid

Hoor je deze boodschap graag in het Italiaans? Geef zuster Roberta Tremarelli het woord en luister!