Gebedsintentie van de paus - januari 2024

Voor de gave van de verscheidenheid binnen de Kerk

Laten we bidden dat de Geest ons zal helpen de verschillende charisma’s in de christelijke gemeenschap te herkennen en de rijkdom van de verschillende rituele tradities binnen de katholieke Kerk te ontdekken.

Voor de gave van de verscheidenheid binnen de Kerk – De Video van de Paus 1 – Januari 2024


“We moeten niet bang zijn voor de verscheidenheid aan charismatische gaven binnen de Kerk.”

Zo begint de Video van de Paus voor dit nieuwe jaar, tot stand gebracht en geproduceerd door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus.

Franciscus nodigt ons uit om niet “bang te zijn voor de verscheidenheid”. Integendeel, hij zegt dat “we ons moeten verheugen in het beleven van deze verscheidenheid”. Verscheidenheid aan charismatische gaven, van theologische en rituele tradities, is iets positiefs. Verscheidenheid onder christenen mag nooit een oorzaak van verdeeldheid zijn. God houdt van verscheidenheid, het is een teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Verder zegt de Paus dat “als we ons laten leiden door de Heilige Geest, roepen rijkdom, verscheidenheid en diversiteit nooit op tot conflicten”.

Laten we bidden dat de Heilige Geest ons helpt om “de gave van de verschillende charismatische gaven binnen de christelijke gemeenschappen te herkennen en de rijkdom van de verschillende rituele tradities binnen de katholieke Kerk te ontdekken”.

"We moeten niet bang zijn voor de verscheidenheid aan charismatische gaven binnen de Kerk. Integendeel, we moeten ons juist verheugen in het beleven van deze verscheidenheid.
Al in de eerste christelijke gemeenschappen waren verscheidenheid en eenheid zeer aanwezig en in een spanning die op een hoger niveau moet worden opgelost.
Meer nog. Om verder te komen op de weg van het geloof hebben we ook een oecumenische dialoog nodig met onze broeders en zusters van andere christelijke gezindten en gemeenschappen.
Niet als iets verwarrends of verontrustends, maar als een geschenk van God aan de christelijke gemeenschap, zodat zij kan groeien als één lichaam, het lichaam van Christus.
Neem bijvoorbeeld de Oosterse kerken. Ze hebben hun eigen tradities, hun eigen kenmerkende liturgische riten, maar ze bewaren de eenheid van het geloof. Ze versterken deze, ze verdelen deze niet.
Als we ons laten leiden door de Heilige Geest, roepen rijkdom, verscheidenheid en diversiteit nooit op tot conflicten.
De Geest herinnert ons eraan dat we in de eerste plaats geliefde kinderen van God zijn. Allemaal gelijk in Gods liefde en allemaal verschillend.
Laten we bidden tot de Heilige Geest om ons te helpen de gave van verschillende charisma's binnen christelijke gemeenschappen te herkennen en de rijkdom van de verschillende rituele tradities binnen de katholieke kerk te ontdekken".

Voor het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): https://www.popesprayer.va/

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://thepopevideo.org/?lang=nl

Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va/en.html