Gebedsintentie van de paus - februari 2024

Voor de terminaal zieken

We bidden dat terminaal zieken, en hun familie, de nodige lichamelijke en geestelijke zorg en begeleiding krijgen.
Voor de terminaal zieken - Video van de Paus 2 - februari 2024


Hij legt ook uit dat “genezing niet altijd bereikt wordt”, “maar we kunnen altijd voor de zieke zorgen”. En hij benadrukt dat “de families niet alleen gelaten kunnen worden”.

? Laten we met Franciscus bidden “dat de terminaal zieken en hun familie altijd de nodige zorg en begeleiding krijgen, zowel vanuit medisch als menselijk oogpunt”.

Sprekend over terminaal zieken is het belangrijk om twee zaken niet door elkaar te halen: de strikt medische zorg en verzorging in ruime zin.

Zelfs als er heel weinig kans op genezing is, heeft elke zieke recht op medische begeleiding, op psychologische begeleiding, op spirituele begeleiding, op menselijke begeleiding.

Soms kunnen ze niet spreken, soms denken we dat ze ons niet kennen, maar als we hun hand pakken begrijpen we dat we met elkaar verbonden zijn.

Genezing wordt niet altijd bereikt. Maar we kunnen altijd voor de zieken zorgen – hen strelen bijvoorbeeld.

Johannes Paulus II zei: “Genezen indien mogelijk, altijd verzorgen.”

En hier komt de palliatieve zorg om de hoek kijken; deze garandeert de patiënt niet alleen medische zorg, maar ook menselijke begeleiding.

Families kunnen in deze moeilijke momenten niet alleen gelaten worden.

Hun rol is doorslaggevend. Ze moeten de middelen hebben om fysieke steun, spirituele steun en sociale steun te ontwikkelen.

Laten we bidden dat de terminaal zieken en hun familie altijd de nodige zorg en begeleiding krijgen, zowel vanuit medisch als menselijk oogpunt.