Duitse kerk werkt aan missionair toekomstplan

In juni 2017 kwamen Duitse katholieken samen om na te denken over de situatie van de kerk in Duitsland. Nu verschijnt als gevolg daarvan een boek, als manifest zelfs. Het wordt een "missiemanifest" genoemd: handgrepen om te werken aan een nieuwe, missionaire kerk.

Geen relevante rol

Duitse katholieken stellen immers vast dat de kerk nog amper een relevante rol speelt in de samenleving. Bovendien slaagt de kerk er niet meer (goed) in haar Blijde Boodschap te verkondigen aan anderen.

Vernieuwing

De groep weigert zich daar echter bij neer te leggen. Ze gelooft erin dat de kerk een waardevolle schat te verkondigen heeft en een plaats in de samenleving verdient. Maar om die weer te verwerven, is een kerkelijke vernieuwing hoogstnoodzakelijk. Het oude durven loslaten en nieuwe wegen durven bewandelen. De kerk moet haar angst om te vernieuwen overboord gooien. Ze moet vertrouwen hebben in Jezus. Bovendien tonen heel wat jonge initiatieven aan dat zo'n vernieuwde kerk wél nieuwe mensen aanspreekt.

Tien werkpunten

Om het vernieuwingsproces verteerbaar te maken, staan er in het "missiemanifest" tien werkpunten of handgrepen om zo'n nieuwe missionaire kerk waar te maken:
  1. Wij zijn gedreven door het verlangen dat mensen zich tot Jezus Christus bekeren.
  2. Wij willen dat missie/verkondiging prioriteit krijgt.
  3. Wij geloven dat er nooit eerder zo’n grote kansen waren dan nu.
  4. Wij richten ons tot alle mensen in ons land, zonder onderscheid.
  5. Wij geloven dat onze missie net zo krachtig zal zijn als onze gebeden.
  6. Wij danken alle christenen buiten de katholieke Kerk die vandaag met overgave verkondigen, mensen dopen en hen naar Jezus leiden.
  7. Wij moeten de inhoud van het geloof herontdekken.
  8. Wij willen bekeren, niet indoctrineren.
  9. Er moet een democratisering van de verkondiging plaatsvinden.
  10. Ook wijzelf moeten ons tot de vreugde van het Evangelie bekeren, om anderen naar Jezus te leiden.
Misschien kan de Duitse kerk ook onze kerk inspireren en bemoedigen?