Deel je vreugde: jouw missie, mijn missie

Affiche campagne 2023Geïnspireerd door het verhaal van de leerlingen op de weg naar Emmaüs in het Lucasevangelie (vgl. 24,13-35), heeft paus Franciscus het thema "Het hart vol vuur, de voeten op weg” voorgesteld voor de maand oktober, ook bekend als de Missiemaand van de universele Kerk. "Deze twee volgelingen zijn verontrust en teleurgesteld, maar de ontmoeting met Christus in het Woord en in het gebroken Brood heeft bij hen het enthousiasme aangewakkerd om opnieuw op weg te gaan naar Jeruzalem en te verkondigen dat de Heer werkelijk is opgestaan". Paus Franciscus, Rome (6 januari 2023).
Missio België heeft de slogan "Deel je vreugde" gekozen om dit thema in onze christelijke gemeenschappen tot leven te brengen. Het is een keuze die terecht vragen kan oproepen in een tijd waarin onze wereld en onze Kerk donkere tijden doormaken, gekenmerkt door allerlei vormen van misbruik, oorlogen, terreur, onrecht en onbeschrijflijk lijden? Hoe kunnen we de Heer prijzen in zo’n vreemde wereld, kunnen we ons afvragen, in de voetsporen van de psalmist.

Missionarissen, getuigen van hoop

Toch is het in de duisternis van deze wereld dat we worden uitgenodigd om het licht van ons geloof te laten schijnen, te midden van wanhoop dat we moeten getuigen van de Hoop die in ons woont, en in het aangezicht van menselijke nood dat we worden opgeroepen om getuigen te zijn van het doorgeven van het vertrouwen en de vreugde die de Verrezen Heer ons geeft. Is dit moment, waarop alles tot stilstand lijkt te komen, niet een moment van genade om te luisteren naar alle kreten en angsten van al onze broeders en zusters en die van onze "moeder aarde", die "schreeuwt vanwege de schade die wij haar berokkenen door het onverantwoorde gebruik en misbruik van al het goede dat God in haar heeft gelegd" (Laudato Si', 2)? Dit is een moment voor een synode. "De Kerk is gestopt, zoals de apostelen na Goede Vrijdag, opgesloten op Stille Zaterdag, maar zij hadden zich opgesloten uit angst. Wij niet. Maar ze houdt halt. Het is een pauze voor de hele Kerk, die luistert. Dit is de belangrijkste boodschap" (Paus Franciscus, openingsboodschap voor de 16e Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode: "Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending").
Waarom wegzinken in wanhoop, als ons leven toebehoort aan Hem die de wereld heeft overwonnen, vraagt de heilige Theresia van het Kind Jezus, patroonheilige van missionarissen en het missiewerk, dus ook van Missio. Het is niet verwonderlijk dat aan het begin van de Wereldmissieweek op 15 oktober 2023, paus Franciscus een Apostolische Exhortatie publiceerde ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de geboorte van de heilige Theresia van het Kind Jezus. Het thema van deze exhortatie is vertrouwen, als eerbetoon aan het voorbeeld dat de heilige Theresia gaf, ook tijdens haar lijdensweg.

Missionarissen, hoeders van paasvreugde

Op de weg naar Emmaüs, gemarkeerd door zoveel verlatenheid en wanhoop, worden we daarom uitgenodigd om ons open te stellen en te vertrouwen op deze onbekende metgezel, Christus, die met ons meeloopt en alleen maar vraagt om onze stappen te verlichten, om ons de rust te geven die we nodig hebben te midden van beproevingen, om ons leven weer zin en vreugde te geven, zoals hij deed voor de Emmaüsgangers die totaal wanhopig waren.
Net als zij zijn wij geroepen om deze vreugde te delen, want een vreugdevol hart kan zichzelf niet afsluiten. Deze diepe, onwankelbare vreugde komt niet van ons, maar van Christus; ze is niet per se luid, maar wordt dagelijks beleefd in rust tegenover beproevingen, in troost gegeven aan bedroefden, en bereikt een hoogtepunt in daden van delen en broederlijke naastenliefde, op voorwaarde dat ze voortdurend wordt hernieuwd aan de bron van het evangelie en in het dagelijkse gebed van hart tot hart.
Een triest, wanhopig of paniekerig geloof kan niet aanstekelijk werken. In een tijd waarin onze samenlevingen een nieuwe gouden eeuw van onverschilligheid beleven, gekenmerkt door een razendsnelle secularisatie, nodigt de paus ons in zijn laatste bovengenoemde Exhortatie uit om, net als de heilige Theresia, "een evangelisatie door aantrekking te ontwikkelen, niet door druk of proselitisme". Het verspreiden van de geur van paasvreugde, dus de levendige en levengevende vreugde, is misschien wel de beste manier om ons christelijk geloof weer aantrekkelijk te maken in onze samenlevingen.

Missionarissen, voorvechters van delen

In deze maand van de Universele Missie van de Kerk worden alle christenen van de wereld uitgenodigd om samen hun vreugde van het christen-zijn te delen door gebed en materiële solidariteit. De Missiemaand en in het bijzonder de Universele Missiezondag, die we zopas hebben gevierd, is bedoeld om ons te herinneren aan het ideaal van geestelijke en materiële solidariteit van de eerste christelijke gemeenschappen, die Missio - de Pauselijke Missiewerken - door de eeuwen heen moet bestendigen. Daarom nodigen we je uit om je bij ons aan te sluiten, via onze website www.missio.be, om samen te werken en bij te dragen aan deze gemeenschappelijke missie, om de vreugde van het evangelie te delen, in woord en daad, in de eerste plaats met de armen, de onderdrukten en de verdrukten, naar wie Christus gezonden is en naar wie Hij ons ook zendt: Deel je vreugde: het is jouw missie, het is mijn missie!
Théogène Havugimana
Samen bouwen we aan de Kerk.

P. Théogène Havugimana, directeur- Missio België

Missio doe je niet alleen.
Steun Missio via rekening
BE19 0000 0421 1012
met mededeling
+++201/000/00047+++