Bijeenkomst Europese verantwoordelijken Missio-Kinderen

Na vier jaar pauze door de coronapandemie, konden de Europese verantwoordelijken voor Missio-Kinderen elkaar opnieuw ontmoeten. Van 27 tot 30 maart 2022 zagen ze elkaar in Zwitserland voor een bijeenkomst in het thema van ‘heiligheid’.

Zuster Roberta Tremarelli, internationaal secretaris-generaal van Missio-Kinderen, blikt tevreden terug. Bijna alle Europese landen waren vertegenwoordigd. Théogène Havugimana, directeur van Missio in België, was er ook bij.

John Putzer, secretaris van de waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties in Genève, opende op zondag 27 maart 2022 de bijeenkomst met een plechtige eucharistieviering. Hij moedigde de aanwezigen aan om ambassadeurs van Christus te zijn en bedankte hen voor hun inzet voor de missie van de Kerk en voor kinderen.

Drie dagen lang wisselden gebed, academische sessies, verslagen en rondetafelgesprekken elkaar af. Er was ook ruimte voor uitwisseling, ook in oecumenische openheid. Nieuws uit de verschillende landen, materiaal en good practices werden voorgesteld. Zo kregen de deelnemers zicht op hoe Missio-Kinderen gestalte krijgt in verschillende Europese landen. Ze gaan naar huis met nieuwe inspiratie en ideeën om zo het charisma en de motivatie van de kinderwerking van Missio te versterken en zo sterker bij te dragen aan de missie van de universele Kerk.

Op het einde van de bijeenkomst in Génève werd Nancy Camilleri, verantwoordelijke van Missio-Kinderen in Malta, verkozen tot nieuwe voorzitter van de Europese werking van Missio-Kinderen. De volgende bijenkomst vindt in 2024 plaats in Roemenië.

Ceme 2022