Bezoek van onze collega's uit Nederland

Op dinsdag 14 mei kreeg Missio-België bezoek van haar Noorderburen. Met een 5-tal missiesecretarissen uit de Nederlandse bisdommen en enkele medewerkers van Missio-Nederlands wisselden we van gedachten. Théogène Havugimana, directeur van Missio België, heette het Nederlandse team dan ook van harte welkom in onze kantoren te Leuven.
Na een kennismakingsronde brainstormden we samen over de toekomst van Missio, o.a. over de boodschap van paus Franciscus voor Missiezondag van dit jaar: ‘Ga en nodig iedereen uit voor het bruiloftsmaal’. Het was treffend om te zien dat het thema, dat de paus dit jaar koos, ontleend is aan de parabel van De onwillige genodigden (Mt 22:1-14), de wereldkerk met elkaar verbindt.

Opvallend waren de vele gelijkenissen. Zo blijkt ook Nederland een ‘missieland’ te zijn, net als België. Nederland inspireerde ons door de werking van hun interculturele geloofsgemeenschappen toe te lichten die de Kerk in Nederland een heel nieuwe dimensie en impuls aan het christelijk geloof geeft.

Ook deelden we onze bezorgdheden over het steeds ouder wordend doelpubliek en inspireerden elkaar om vernieuwend te werken en aansluiting te zoeken bij de jongere generatie door o.a. contact te zoeken met scholen. Het kunstwerk van Chantal Leterme geïnspireerd op de Emmaüsgangers kan daarbij zeker een insteek zijn.

Na dit inspirerend gesprek gingen we letterlijk op pad en bezochten de Sint-Pieterskerk te Leuven waar dit kunstwerk tentoongesteld stond. Kunstenares Chantal Leterme lichtte haar negenluik ‘Lc 24,13-35’ (De leerlingen van Emmäus) toe en vertelde hoe ze het verhaal van de Emmäusgangers hiermee tot leven wekte. Het veelluik maakte een tournee langs verschillende kerken in Vlaanderen. We sloten de dag af met een gebed in de crypte van de kerk.