Bedankt voor je steun in 2020

Op veel gebieden was 2020 een uitdagend jaar. De confrontatie met het nieuwe coronavirus zorgde voor angst, onzekerheid, eenzaamheid, verdriet … Wereldwijd werden we plots gedwongen afstand te houden van elkaar en dat deed pijn. Deze crisis versterkte andere problemen in de samenleving en wereld. Plots werden ze erg zichtbaar.

Gelukkig ontstonden er op verschillende niveaus solidaire initiatieven, in de hoop dat niemand uit de boot moest vallen. Je hebt ze vast gezien in je eigen straat, stad of gemeente. Eén van de bakens van hoop was en blijft ook de Kerk. Niet enkel bij ons ging ze op zoek naar manieren om mensen toch nabij te zijn, ook wereldwijd is ze tijdens deze pandemie een hoofdrolspeler op het vlak van solidariteit. Vanuit de ervaring van Gods liefde en een evangelische bewogenheid nam ze ook in het heetst van de coronastrijd de zorg voor de meest kwetsbaren op zich en zocht ze naar alternatieve vormen van samenkomen, vieren, bidden.

Ondanks de moeilijke situatie waarin we ons allemaal bevonden – of nog steeds bevinden – toonde jij je solidair met die warme wereldkerk. Jouw gift aan Missio geeft haar een duwtje in de rug. In 2020 zamelden we € 821 430,70 in ten voordele van projecten van lokale kerkgemeenschappen. Deze inkomsten komen voort uit giften, legaten en collectes.

We verdelen deze waardevolle steun over de drie Pauselijke Missiewerken:
  1. Projecten ten voordele van de evangelisatie en verkondiging van het geloof zoals de bouw van kerken, parochiecentra en evangelisch geïnspireerde vormingen
  2. Opleiding van kerkelijke verantwoordelijken zoals priesters, religieuzen, catechisten en andere mensen met een pastorale taak binnen de Kerk
  3. Projecten ten voordele van de meest kwetsbare kinderen zoals onderwijs, gezondheidszorg, catechese of opvang van straat- en weeskinderen
Voor 2020 voegen we hieraan een vierde categorie toe, namelijk de steun aan het door paus Franciscus opgerichte noodfonds. Daarover berichtten we aan het prille begin van deze coronacrisis.

Steun Missio 2020

Het werk van de Kerk zit er niet op. De nood aan evangelische nabijheid blijft groot. Daarom rekenen we ook dit jaar op jouw steun, zodat de Kerk wereldwijd handen en voeten kan blijven geven aan het evangelie en iedereen Gods liefde mag leren kennen en elke dag mag ervaren.


Steun de wereldkerk met een gift aan Missio

BE19 0000 0421 1012

of eenvoudig online