Ontmoetings- en zendingsfeest Missiepastoraal bisdom Brugge

Van harte welkom op het Ontmoetings- en Zendingsfeest Missiepastoraal bisdom Brugge dat dit jaar doorgaat in Beveren-Leie op zondag 25 augustus vanaf 15.00 u.

Wanneer:
25 augustus 2024 - 15u00
Waar:
Sint-Jan-de-Doperkerk, Kerkplein, Beveren-Leie
Kerkplein, 8791 Beveren-Leie
De Missiebond Sint-Anna Waregem (Beveren-Leie, Desselgem, St. Eloois-Vijve) verwelkomt u graag, samen met vele vrijwilligers. U bent dan ook welkom op dit multiculturele feest, als vriend en sympathisant van de dienst Missiepastoraal bisdom Brugge. Samen met de stuurgroep Missiepastoraal van het bisdom Brugge, de vzw Kontinenten en het Vicariaat Caritas en Diaconie komt dit inspirerend gebeuren tot stand.
Om 15.00 u: Multiculturele zendingsviering, met als thema: “KERK IS MISSIE, voorgegaan door Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, in de Sint-Jan de Doperkerk, Kerkplein te Beveren-Leie Waregem.
Om 16.00 u: Zendingsmoment met overhandiging zendingsaandenken
Om 16.30 u: Attentie voor iedereen en aansluitend ontmoetingsmoment met receptie in het OC ‘t Klokhuis, Kerkdreef 23 te Beveren-Leie (Rechtover de kerk)

Hartelijk welkom namens

E.H. Piet Vandevoorde, Gedelegeerde van de bisschop voor Caritas en Diaconie
Pr. Dominique Ballegeer, Medewerker Vicariaat Diaconie Bisdom Brugge
Dhr. Luc Pieters, Voorzitter Missiebond Sint-Anna Waregem
Marleen Palfliet, Diocesaan medewerker Missiepastoraal
 

Praktische info:
* De kerk en de zaal liggen tegenover elkaar, aan weerszijden van de Kerkdreef.
* Er is dichtbij in de aanpalende straten voldoende parkeermogelijkheid.
* Wil graag inschrijven vóór 10 augustus 2024 met vermelding van uw naam of de namen via:
Mail (bij voorkeur) aan missiepastoraalbisdombrugge@gmail.com (of SMS of tel. naar 0487/14 62 36 van Marleen Palfliet medewerker Missiepastoraal of Briefje aan Missiepastoraal Brugge, t.a.v. Marleen Palfliet, Potterierei 72, 8000 Brugge)