Online studiedag: Pedagogie in tijden van crisis

De Werkgroep KinderenJongeren Solidariteit van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede en Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigen je van harte uit op deze reflectiedag in het kader van het partnerschap van katholieke scholen en christelijke solidariteitsorganisaties.

Wanneer:
9 februari 2022 - 09u30 tot 12u00
Waar:
Online

Thema

Hoe omgaan met de impact van crisistijden, zonder solidariteit los te laten? Welke pedagogie van hoop en vertrouwen kan kinderen en jongeren ondersteunen om als solidaire medeburgers in het leven te staan?
Professor Hans Van Crombrugge, hoofdlector in de opleiding Gezinswetenschappen voor de pedagogische vakken in
de Odisee Hogeschool, lanceerde op de netwerkdag in het voorjaar van 2021 vijf principes: contemplatief, participatief, multidisciplinair, op maat en reflexief.
In dit tweede deel frist hij dat gedachtegoed op, maar maken we het vooral concreet in vijf werkwinkels. Je neemt
deel aan twee werkwinkels. Bij de inschrijving duid je aan welke werkwinkels je meest interesseren.

Programma

9.30 u. Verwelkoming (aanmelden kan vanaf 9.15 uur)
9.40 u. Inleiding door prof. Hans Van Crombrugge over ‘pedagogie van vertrouwen’ en de principes die
daarbij aansluiten: contemplatief, participatief, multidisciplinair, op maat en reflexief
10.10 u. Keuze uit verschillende deelgroepen/werkwinkels – deel 1
10.50 u. Pauze
11.00 u. Keuze uit verschillende deelgroepen/werkwinkels – deel 2
11.40 u. Slotplenum
12.00 u. Tot de volgende keer

Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht.
Kort voor de studiedag ontvang je de link om deel te nemen.
Via deze link meld je je aan en maak je je keuze uit de workshops.
Inschrijven kan tot 4 februari 2022.


Overzicht werkwinkels

Deel 1

Over de strepen (Studio Globo / basisonderwijs)

Met dit nieuwe project ontdekken leerlingen (4de en 5de leerjaar) de rijkdom en uitdagingen die diversiteit kan bieden. Net als zebra’s zijn mensen kuddedieren, maar hebben ze elk hun eigen persoonlijkheid en uniek strepenpatroon. De leerlingen kijken over de strepen heen naar een respectvolle, bruisende manier van samenleven. Ze dagen elkaar uit en trekken elkaar over de streep. Net zoals alle inleefateliers van Studio Globo omvat ‘Over de strepen’ de combinatie van uitgewerkte lesactiviteiten en een inleefspel. Daarmee kunnen kinderen hun diversiteits- en samenwerkingsvaardigheden oefenen.

Inleefweek Armoede (Welzijnszorg / secundair onderwijs)

Willen jullie graag stilstaan bij het thema armoede maar het toch eens anders aanpakken? Ga dan de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. Je houdt je ook aan enkele leefregels. Zo ervaar je aan den lijve hoe het voelt om in armoede te leven.

De 25%-revolutie (Broederlijk Delen / secundair onderwijs)

Broederlijk Delen wil werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen? Ontdek de nieuwe documentaire van Broederlijk Delen (gemaakt door StoryMe en Mercator.tv) over enkele doeners en denkers die overtuigd zijn van systeemverandering en maak kennis met de verwerkende lesmethodieken voor het secundair onderwijs. Doe jij mee met de 25%-revolutie?Deel 2

Burgerschapskompas (Katholiek Onderwijs Vlaanderen / basisonderwijs)

L’essentiel est invisible pour les yeux. En zo dreigt het onderwijsdiscours enkel over het makkelijk meetbare te gaan: slaagcijfers, gegevens … Met het burgerschapskompas wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen een instrument aanbieden om schoolteams te laten stilstaan en reflecteren over burgerschapsvorming: over de schooleigen visie en identiteit, de maatschappelijke context, de brede vorming van leerlingen. Concreet komen onder andere de volgende vragen in deze dialoog binnen: wat betekent burgerschap voor ons? Hoe open staan onze leerlingen voor diversiteit? Wat kunnen we doen om te groeien als katholieke dialoogschool? In deze workshop nemen we je in sneltempo mee doorheen het burgerschapskompas en hoe een schoolteam hiermee aan de slag kan gaan.

Walk in my shoes (Caritas International / secundair onderwijs)

Walk in my shoes is een gratis, immersieve en toegankelijke tool (website) die een inkijk biedt in de ervaringen van mensen op de vlucht. Deze serious game helpt leerkrachten en vormingsmedewerkers om op een innovatieve manier aan de slag te gaan met thema’s als conflict en geweld in de wereld, migratie en samenleven. Kom deze gratis tool, gericht op jongeren vanaf 15 jaar, en het bijhorende lesmateriaal met ons ontdekken.


Maken deel uit van de Werkgroep KinderenJongeren Solidariteit van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede: Broederlijk Delen, Caritas International, Chiro, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Missio, ORBIT, Studio Globo en Welzijnszorg.