De evangelische inzet van de Kerk in de Kameroen

Wereldwijd zet Missio zich, samen met jou, in voor een warme wereldkerk met toekomst. Als wij getuigen van ons geloof in Christus en zo samen bergen verzetten, moeten anderen die kans ook krijgen. Dat maken we mogelijk met het universele solidariteitsfonds van Missio.

Ook de Kerk van de Kameroen kan zo op onze steun rekenen voor de realisatie van talrijke projecten die Gods liefde willen delen. We zetten er enkele in de kijker.

CENTRE BAKHITA: OPVANGCENTRUM VOOR STRAATKINDEREN

Te renoveren villa"Tijdens mijn eerste twee jaar als bisschop van Bafia ben ik bijzonder getroffen door het lot van kinderen die aan hun lot worden overgelaten. Het gaat om kinderen die alleen door het leven moeten na de scheiding of het overlijden van hun ouders of omwille van de grote armoede die onze gezinnen treft. De kinderen lopen het risico om vroegtijdig in de criminaliteit terecht te komen en in de gevangenis te belanden. Het is geen toeval dat de gevangenis in Bafia vol jongeren zit", meldt ons mgr. Emmanuel Dassi Youfang, bisschop van Bafia.

Daarom wil het bisdom een centrum oprichten voor de opvang van straatkinderen. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft er zijn goedkeuring al voor gegeven. Het krijgt de naam “Centre Bakhita”, genoemd naar de heilige  Josephine Bakhita, de grote heilige van sub sahara, die zelf in armoede is opgegroeid. 

Ze hebben een gebouw op het oog voor het nieuwe centrum, maar het kan niet onmiddellijk gebruikt worden. Het gaat om een villa in Lablé. Sinds 1997 staat het gebouw echter leeg. Gevolg: het gebouw is  vervallen, de site is overwoekerd. Om het gebouw in zijn oude glorie te herstellen is 37.894 euro
nodig. Daarvan kan het bisdom bijna 8.000 euro zelf betalen. Wij vragen u daarom om ons te helpen de resterende 29.995 euro te betalen.
In naam van alle kinderen in nood in het bisdom, in naam van het team dat het centrum gaat leiden en in naam van de bisschop, danken ze ons bij voorbaat voor de steun. Het geeft hoop aan de kinderen.

SEMINARIES EN KLEINSEMINARIES


SeminarietuinZoals elk jaar engageert Missio België zich om de vorming van priesters in het campagneland te helpen financieren. Om je een idee te geven van de noden, nemen we je mee naar het Propedeutisch Seminarie Sint-Franciscus van Assisi in Nden (bisdom Yaounde). Rector Alphonse Daniel Esseyi geeft uitleg.

Het seminarie van Nden is een relatief klein seminarie. Dit jaar werden 49 kandidaten toegelaten. Ze volgen er een spirituele en academische vorming van een jaar als voorbereiding op hun studies filosofie en theologie. Het doel is om hun roeping uit te klaren.

Er werden een aantal activiteiten ontwikkeld om hun eigen werking te financieren. De seminaristen helpen mee om gewassen voor eigen consumptie te kweken, zoals weegbree, groenten en maïs. Er is ook een kleine cacaoplantage waarvan de bonen verkocht worden. De kippenfokkerij hebben ze bij gebrek aan middelen tijdelijk stopgezet. Er weerden dit jaar drie vijvers aangekocht om te beginnen met de productie van vis voor consumptie. 
Deze activiteiten volstaan niet om in het levensonderhoud van de seminaristen te voorzien. Per seminarist hebben we een 
jaarbudget van omgerekend 847 euro nodig. Dat budget dekt alleen de kosten voor levensonderhoud, niet voor kleding of
schoolbenodigdheden.

LEVENSONDERHOUD VOOR TIENERMOEDERS 

Tienermoeders krijgen een opleidingTienermoeders vormen een van meest schrijnende problemen in Kameroen. Eén op de drie meisjes raakt zwanger voor haar achttiende verjaardag. Zelfs voor hun bevalling worden ze vaak al aan hun lot overgelaten. Cletus Ashu Amah, directeur  van Missio Kameroen, vertelde ons dat de Kerk zich het lot aantrekt van deze meisjes die uit de samenleving worden  uitgestoten.

Vooral in de vijf Engelstalige bisdommen worden heel wat projecten ten behoeve van hen opgestart. Ze hebben financiële steun nodig om deze tienermoeders op te vangen, hen medisch op te volgen en hen te helpen om voor hun kind te zorgen. Hun grootste bekommernis is deze meisjes een vak te leren zodat ze op termijn op eigen benen kunnen staan. 

Mgr Agapitus Enuyehnyoh Nfon, bisschop van Kumba, vertelt over de doelstelling en de werking van zo’n project in zijn  bisdom: "De sociaal-politieke crisis in de regio Noord-West en Zuid-West heeft een grote invloed gehad op het leven van de plaatselijke bevolking. Vooral in het bisdom Kumba. Als bisdom zijn wij zeer bezorgd over het toenemende aantal tienermoeders. De meesten van hen beschikken niet over de nodige vaardigheden en middelen om voor zichzelf en voor hun kinderen te zorgen. Ze hebben het al moeilijk om in hun eigen levensonderhoud te voorzien."

Om te voorkomen dat ze steeds verder in de armoede verstrikt geraken, heeft het bisdom Kumba al geprobeerd om hen
bijstand te verlenen. De ervaring leert dat we meer middelen moeten inzetten om deze jonge moeders en hun kinderen  uitzicht op een betere toekomst te bieden. Er is genoeg kennis en ervaring aanwezig om van dit project een succes te maken. Het enige wat ons ontbreekt zijn de financiële middelen voor: de aankoop van voedsel en kleding, het toedienen van  medische zorgen voor zowel moeder als kind, onderwijs, het volgen van een beroepsopleiding en microfinanciering.