Missiekring Pervijze krijgt label voor missionaire gemeenschappen

Op 27 augustus kreeg de Missiekring van Pervijze het label voor missionaire gemeenschappen. Ze zijn daarmee de derde erkende gemeenschap in bisdom Brugge, de negende in België.

Missio - Label voor missionaire gemeenschappen - Missiekring pervijze

Gastvrij
Missio reikte het label uit tijdens de zendingsviering het bisdom Brugge. Brugse zendelingen - priesters, diakens, religieuzen en leken - ontmoetten elkaar in Pervijze. De missiekring van Pervijze nam de lokale organisatie en logistiek op zich. De aanwezigen waren in geloof verbonden tijdens een multiculturele viering, voorgegaan door bisschop Lode Aerts. Tijdens deze viering werd dus ook de missiekring in de bloemetjes gezet door Missio. De gastvrijheid van de missiekring maakt immers dat zij in aanmerking kwamen voor het label voor missionaire gemeenschappen.

Gebed en Sterzingen
Maar daar stopt de verbondenheid van de missiekring niet. Maandelijks organiseren zij een gebedsmoment, in verbondenheid met christenen en mensen wereldwijd. Die verbondenheid leidt hen tot solidariteit. Elk jaar sturen ze, samen met de Federatie Groot Pervijze, enthousiaste Sterzangers op pad. Begin 2017 zongen die maar liefst 988,49 euro bij elkaar voor de kinderprojecten van Missio.

Samen op weg
Missio en de missiekring van Pervijze gaan dus al een hele tijd samen op weg. De aandacht voor de wereldkerk is de grootste gemene deler. De erkenning met het label is dan ook meer dan verdiend. Missio hoopt de samenwerking zo nog te mogen versterken. Als de missiekring van Pervijze haar inzet verder zet, kan zij immers jaarlijkse erkenning verlengen.

Foto's