Hedendaagse missionaire bedevaart in Banneux (2017)

Op 23 augustus 2017 ging de 24e nationale missionaire bedevaart naar Banneux door. Traditiegetrouw zakten heel wat (oud-)missionarissen en andere missionair gezinden af naar het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw der Armen. Voor de eerste keer pakte Missio uit met een alternatief programma.

Gezonden
Het alternatief parcours bestond uit een wandeling van zo'n 6 kilometer. Michel Coppin, directeur van Missio, zond de 10 wandelaars vanuit het heiligdom op weg. Ze trokken doorheen charmante dorpjes, weiden en bossen. De wandeling eindigde opnieuw in het heiligdom: gezonden door de kerkgemeenschap trokken de pelgrims op weg, de wijde wereld in, om weer thuis te komen in de kerk.

Lees verder onder de foto

Missio - Hedendaagse bedevaart in Banneux
Missie vandaag

Onderweg stonden de pelgrims (letterlijk) stil bij hun missie als christen vandaag, en bij de zending van de kerkgemeenschap. Belangrijk zijn dialoog, openheid en laagdrempeligheid. Emotie en buikgevoel zijn niet weg te denken, ook al werken wetten en structuren hen soms tegen. Dan is het aan christenen om tegen de stroom in te durven gaan.

Diversiteit
Na de wandeling sloten de pelgrims aan bij het middagmaal. In de namiddag vulden ze de diverse geloofsgemeenschap aan tijdens een feestelijke eucharistie, voorgegaan door bisschop Luc Van Looy.

Lees meer
Lees meer over deze inspirerende tocht in Suara, ons gratis driemaandelijks magazine.

Foto's