Gents RVT Sint-Jozef verlengt missionair engagement

Het Gentse RVT Sint-Jozef was in 2015 één van onze eerste erkende missioJosef Ghijs, aalmoezenier in RVT Sint-Jozefnaire gemeenschappen. Op vrijdag 23 juni 2017 verlengde het RVT dat missionair engagement. Aalmoezenier Jozef Ghijs werkt er elke dag met de bewoners en het personeel aan een hedendaagse, open geloofsgemeenschap.

Wereldkerk
Vreugdevol geven ze gestalte aan de verbondenheid met de wereldkerk. Door verhalen van christenen wereldwijd te brengen. Enerzijds van bevriende Belgische missionarissen, anderzijds van lokale kerkgemeenschappen. Daar helpt Missio hen graag mee.

Solidariteit
In RVT Sint-Jozef beseffen ze dat niet alle kerkgemeenschappen voldoende middelen hebben om projecten te realiseren. Daarom steunen ze deze gemeenschappen via Missio. Zo kunnen kerkgemeenschappen wereldwijd samenkomen en vieren, kunnen lokale verantwoordelijken een goede opleiding krijgen en krijgen lokale mensen een beter leven.

Drie jaar
Verbondenheid en solidariteit kenmerken het RVT Sint-Jozef al jarenlang. Toen Missio in 2015 het 'label voor missionaire gemeenschappen' lanceerde, waren ze er dan ook als de kippen bij. Intussen verlengden ze dat engagement al twee keer. Al drie jaar gaat Missio dus met deze prachtige gemeenschap op weg. En we hopen er nog vele jaren bij te doen!

Foto's