Zuid-Koreaanse christenen drijvende motor achter vredesinitiatieven

Recent vond in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul een internationale conferentie rond vrede op het Koreaanse schiereiland plaats. Religieuze leiders, sociale werkers, mensenrechtenactivisten en afgevaardigden van burgerinitiatieven namen deel. Kort samengevat: het is tijd voor vrede, rechtvaardigheid en veiligheid!

Tegen de stroom in

Ook Mathews George Chunakara, secretaris-generaal van de christenconferentie van Azië, nam het woord. Hij sprak namens de verschillende christelijke geloofsgemeenschappen. Vrede en veiligheid moeten volgens Chunakara dringend meer aandacht krijgen. Daarvoor pleiten, is tegen de stroom ingaan. Oost-Azië bezit immers zeven de tien meest uitgeruste legers en vijf van de zeven wederzijdse verdedigingsmechanismen wereldwijd. De spanningen tussen de Verenigde Staten en verschillende Aziatische landen doen daar geen goed aan.

Drijvende motor

Volgens Chunakara moeten de kerkgemeenschappen een drijvende motor voor vredesinitiatieven zijn. Het is hun verantwoordelijkheid zich actief in te zetten voor vredevolle gemeenschappen. Kerkgemeenschappen moeten lokale initiatieven steunen, conflictsituaties analyseren en ontmijnen en nadenken hoe vrede actief kan opgebouwd worden. Interreligieuze dialoog is daarbij onmisbaar. Transparante en nauwe samenwerking tussen de verschillende kerkgemeenschappen is vanzelfsprekend.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Ware vrede is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen staten, de Verenigde Naties en lokale burgerinitiatieven. Door hun geloofsgetuigenis kunnen christenen een vooraanstaande rol spelen. Zij moeten zich tonen als moedige, zorgende mensen. Communicatie, verzoening en een inzet voor vrede zijn onontbeerlijk. Chunakara vraagt ten slotte vooral jonge mensen te betrekken in het vredesproces.