Warm aanbevolen: workshops over geweldloosheid

Tijdens de voormiddag bekijkt en besprekeekt men de visie en de methodes van de actieve geweldloosheid, aan de hand van concrete voorbeelden uit het werk van Hildegard Goss-Mayr en Jean Goss.

Tijdens de namiddag hebben 10 ateliers plaats, in het Frans en in het Nederlands. Daarin worden verschillende benaderingen van de actieve geweldloosheid meegegeven.

De dag is een initiatief van Sortir de la Violence, Pax Christi Vlaanderen en De Vuurbloem.Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven