Vooruitblik: bijzondere missiemaand 2019

Op 22 oktober 2017, niet toevallig Missiezondag, maakte paus Franciscus bekend dat er in 2019 een bijzondere missiemaand komt. Dat is naar aanleiding van de 100e verjaardag van de apostolische brief Maximum Illud. Paus Benedictus XV publiceerde die in 1919. De verkondiging van het geloof staat erin centraal. Nu alle Missio-directeurs samen zijn in Rome voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, denken ze samen na over de invulling van die bijzondere missiemaand.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het hoofddoel van de bijzondere missiemaand? Alle gedoopten herinneren aan hun gedeelde verantwoordelijkheid als het op missie aankomt. Iedereen is gezonden om mee te verkondigen, om de Blijde Boodschap te vertellen tot in alle hoeken van de wereld. Geloofsverkondiging is niet enkel weggelegd voor experts of religieuzen.

Vier dimensies

Volgens paus Franciscus heeft de bijzondere missiemaand vier dimensies. Ten eerste moet ze ons helpen dichter bij Jezus te komen: in de eucharistie, in gebed, in de Bijbel ... Ten tweede moet de missiemaand ons inspiratie helpen vinden bij heiligen en martelaren die het missiegebeuren een warm hart toe droegen. Ten derde krijgt degelijke vorming een plaats, zodat we ons geloof beter leren kennen en doorgronden. Ten vierde en ten slotte mogen we de vrijgevigheid niet uit het oog verliezen. De volledige kerkgemeenschap wordt opgeroepen de verkondiging van het evangelie ook financieel te steunen, net als de nodige vorming voor de verantwoordelijken.

Activiteiten

Tijdens de Algemene Vergadering werd bekend gemaakt dat er heel wat activiteiten rond de bijzondere missiemaand in de stijgers staan. Zo plant men een internationaal theologisch congres met als thema "Verkondiging: van Maximum Illud naar Evangelii Gaudium". Religieuze ordes worden bovendien uitgenodigd na te denken over de band tussen verkondiging, sacramenten en hun rol als geloofsgetuigen. Verder zal ook een gemeenschappelijke tekst worden opgesteld rond het missiewerk van de kerk. Daarin worden ideeën van over de hele wereld verzameld. Ten slotte zullen in verschillende werelddelen grote congressen georganiseerd worden rond geloofsverkondiging in het dagelijkse leven.


Fondsenwerving

Tijdens de Algemene Vergadering, op internationaal en lokaal niveau, wordt iedereen uitgenodigd na te denken over de fondsenwervende activiteiten van Missio. Het is belangrijk die altijd te verbinden met de missie van de kerk: enerzijds de Blijde Boodschap verkondigen, anderzijds overal ter wereld kansen geven aan bruisende kerkgemeenschappen.

Missio-directeurs

Elke gelovige speelt een grote rol in het missiegebeuren van de kerk en dus in deze bijzondere missiemaand. Maar de Missio-directeurs wereldwijd krijgen nog een bijzondere taak. Tijdens de Algemene Vergadering kregen zij te horen dat ze een belangrijke verbinding zijn tussen Rome en de kerkgemeenschap in hun land. Zij moeten ervoor zorgen dat de ideeën vanuit Rome op een aangepaste manier verkondigd worden in hun land. Culturele en historische context zijn daarbij belangrijk.