Verkondiging en Missio: de uitdaging en kansen van het internet

Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Paus Franciscus noemde het nog een geschenk van God, iets waar we grootse dingen mee kunnen doen. Wat zijn de uitdagingen en de kansen? Daarover sprak Jesus Colina, voorzitter en hoofdredacteur van Aleteia op de Algemene Vergadering van Missio-directeurs in Rome.

Sterk netwerk

Colina begon met een blik op het verleden, het prille ontstaan van Missio. Pauline Jaricot, een 19-jarig meisje, zette alles in gang. Zij slaagde erin een netwerk te creëren om missionarissen te steunen. In gebed en financieel. Als geen ander besefte ze wat een netwerk van mensen samen kan bereiken. En hoe mensen zich met elkaar verbonden weten door dezelfde idealen. Hoeveel groter en sterker zou dat netwerk geweest zijn, moest zij beschikken over internet, WhatsApp, Facebook ...!

Verkondiging

Volgens Colina kan het internet een groot hulpmiddel zijn om God bij de mensen te brengen. Voorwaarde is wel dat we eerst en vooral kijken waar mensen mee bezig zijn, wat hen interesseert, wat leeft in de wereld. Als kerk moeten we hun metgezel zijn. Dan kunnen we op onze beurt onderwerpen aanreiken die aansluiten bij hun leefwereld. Doen we dat op de goede manier, dan zullen die onderwerpen gedeeld worden op sociale media en zo verspreidt onze boodschap zich als een lopend vuurtje.

Aanpassing

Colina waarschuwt dat dit een aanpassing van ons vraagt. Te lang gingen we ervan uit dat iedereen wel naar ons luistert, omdat wij een schat verkondigen. Zo werken het internet en sociale media niet. Mensen luisteren pas, als je hen persoonlijk aanspreekt en boeit; niet als je denkt de Waarheid te verkondigen zonder meer. In die zin is de kerk, en Missio, een beetje verrast door de digitale revolutie. Misschien hebben we de boot wel gemist. Maar het is zeker niet te laat om ons te laten vernieuwen, te laten inspireren! Laten we de nodige creativiteit aanwenden om God, Missio, de verkondiging van ons geloof relevant te laten zijn in het leven van miljoenen mensen. Online en offline!

PS Je volgt ons toch al op Facebook ;-)?