Venezuela wordt nieuw campagneland

Stilaan timmeren we aan de weg naar de buitengewone missiemaand (oktober 2019). Dus krijgt ook onze nieuwe campagne stilaan vorm.

Missionaire verantwoordelijkheid

Je wist al dat we de nadruk leggen op de missionaire verantwoordelijkheid die elke gedoopte heeft. Hoe werken we aan een warme, huiselijke, verbonden kerkgemeenschap? Hoe vertellen we andere mensen over ons geloof? Hoe getuigen we van Jezus en zijn bevrijdende Boodschap?


Venezuela

Vandaag lichten we nog een extra tipje van de sluier op: Venezuela wordt ons nieuwe campagneland. Het land is bijna dagelijks in het nieuws omwille van politieke conflicten en politieke keuzes die de bevolking negatief beïnvloeden.

Positief verhaal

Wij brengen echter een positief verhaal: dat van de hoop die in Venezuela niet te vernietigen valt. Hoopvolle mensen en een hoopvolle Kerk hopen het land te zuiveren en opnieuw op te bouwen. Waar leven is, is hoop. En hoop doet leven. Je ontdekt er alles over tijdens onze campagne vanaf oktober 2019!