Venezolaanse Kerk aan de kant van het volk

Van 7 tot en met 12 juli 2019 gaat de 102e samenkomst van de Venezolaanse bisschoppen door. Tijdens deze samenkomst spreken de bisschoppen onder andere over de crisis die het land treft.

Crisis

Venezuela kreunt onder een politieke, sociale en economische crisis. Jesús González De Zárate, aartsbisschop van Cumaná, spreekt van een schending van economische en sociale rechten. Allerlei wetten, systemen en praktijken zouden de democratie en samenleving al meer dan 10 jaar schade berokkenen. Meer en meer mensen hebben moeite om rond te komen. Er is te weinig geld voor eten, medicatie, school, huisvesting. Op sommige plekken is er zelfs geen eten meer te koop. Zo'n 12 % van de bevolking heeft Venezuela verlaten. Bisschop José Luis Azuaje, voorzitter van de Venezolaanse bisschoppenconferentie, benadrukt dat de Kerk in deze crisis altijd aan de kant van het volk zal blijven staan. Ze heeft in het bijzonder aandacht voor de meest kwetsbaren, voor wie het hardst lijdt onder deze crisis.

Analyse

De bisschoppen vragen om de crisis in het land niet te onderschatten. Via Agenzia Fides laten ze weten dat ze het rapport van de Mensenrechtenraad van de VN over Venezuela ernstig nemen. Dat rapport werd op 4 juli 2019 voorgesteld aan de internationale pers. Het brengt misbruik en mishandeling op grote schaal aan het daglicht, gepleegd door verschillende partijen. Ten tweede is er een grote crisis in de gezondheidszorg door gebrek aan personeel, voorraden, medicatie en elektriciteit om een goede werking te garanderen. Tussen november 2018 en februari 2019 zouden maar liefst 1557 mensen in ziekenhuizen gestorven zijn door gebrek aan nodige voorraden. Ten derde worden mensenrechten voortdurend geschonden door gewapende of misdadige bendes.

Verandering

De bisschoppen van Venezuela vragen om verandering. Volgens hen vraagt de Venezolaanse bevolking dat ook. Ze willen terug naar het land dat ze liefhebben en beschreven staat in de grondwet: een diverse en vredevolle samenleving, waar rechtvaardigheid, vrijheid en solidariteit centraal staan. Politici, ideologie, organisaties en instellingen moeten die waarden verdedigen; niet onmogelijk maken zoals nu. Maar voor daar werk van kan gemaakt worden, is eerst nood aan nog dringendere hulp. De bisschoppen vragen om onmiddellijk konvooien met voedsel en medicatie toe te laten in Venezuela.

Venezuela zal het campagneland van Missio-België zijn tijdens de volgende oktobercampagne.