Uit volle borst stergezongen in 2023

Wij zingen uit volle borst, bedankt Sterzangers!


Beste vrijwilliger, beste ouder, beste vrien van Missio maar bovenal beste sterzanger

Sterzingen 2023 zit er alweer op, maar gelukkig kunnen we dankbaar terugkijken op een geweldige editie. Het gehele Missio-team wil jullie van harte bedanken voor jullie inzet en enthousiasme tijdens de sterzing actie.

Dit jaar stond het project ‘ LIEFDEVOLLE ZORG IN WEESHUIS YAMBA MBI, MBI NGAZO’ centraal. Kinderen in de Centraal Afrikaanse Republiek hebben het niet breed. Omwille van aanhoudende conflicten in het land zijn heel wat kinderen ouderloos. Dat maakt hen bijzonder kwetsbaar. Enerzijds omdat ze hierdoor geen onderdak hebben en geen aangepaste zorg krijgen, anderzijds worden ze hierdoor soms ingelijfd als kindsoldaten. Daarom heeft Missio België een oproep gedaan aan jullie om te gaan sterzingen voor deze kwetsbare kinderen. Met het geld dat we inzamelen tijdens de actie kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen opvang krijgen in het weeshuis Yamba Mbi Mbi Ngazo en daar de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Het is dankzij jullie inzet en engagement dat we heel wat kinderen een betere toekomst kunnen geven.

Wij zijn jullie daarvoor heel dankbaar!

Ook in het jaar 2024 zal de sterzingactie doorgaan, we hopen dat we ook dan op jullie kunnen rekenen. Je hebt een jaar om je stembanden op te warmen, sterren uit te knippen en sterzingen bekend te maken in jouw regio. Een goede voorbereiding maakt dat we volgend jaar nog een straffere prestatie kunnen neerzetten!

Heb je interesse om in het jaar 2024 opnieuw te gaan sterzingen? Laat het ons dan zeker weten!
Stuur een mailtje naar sterzingen@missio.be , dan houden wij je op de hoogte van de nieuwe actie.

Nogmaals dank voor jullie inzet en hopelijk tot volgend jaar!

Het Missio-team

vormelingen gaan Sterzingen in HolsbeekFoto: Vormelingen gaan Sterzingen in Holsbeek