Terugblik op de samenkomst van de nationale Missio-directeurs

Normaal komen alle nationale Missio-directeurs elk jaar samen in Rome. Door de coronapandemie gebeurde dat de laatste twee jaren online. En ook 2022 was anders dan anders: de directeurs ontmoetten elkaar van 16 tot 23 mei 2022 in Lyon. Ook Mgr Dal Toso, internationale voorzitter van Missio, en de internationale secretarissen-generaals van de vier Pauselijke Missiewerken – het Werk voor de Voortplanting van het Geloof, de Heilige Kindsheid, het Liefdeswerk van de Apostel Petrus en de Pauselijke Missiebond – waren erbij.

In zijn openingswoord sprak monseigneur Dal Toso van een “historische samenkomst”. Het jaar 2022 is immers een feestjaar voor Missio: het Werk voor de Voortplanting van het Geloof bestaat 200 jaar, de vier missionaire werken werden 100 jaar geleden samengevoegd onder het statuut ‘pauselijk’ en stichteres Pauline Jaricot werd zaligverklaard. Dal Toso voelde zich “vereerd om hier deel van te mogen uitmaken. We zijn allemaal erfgenamen van het charisma van Pauline dat al twee eeuwen lang zoveel goeds doet voor onze Kerk”.

Door de coronapandemie en bijhorende maatregelen daalden de inkomsten via kerkcollectes natuurlijk. Toch benadrukte monseigneur Dal Toso dat verschillende Missio-landen een nooit geziene creativiteit ontdekten. Klassieke media en moderne communicatiekanalen werden aangeboord om de fondsenwerving een duwtje in de rug te geven. “De universele openheid, het over de grenzen heen kijken en aandacht hebben voor iedereen die de gave van het geloof verwacht: dat is een unieke karaktereigenschap van Missio”, zei de internationale voorzitter. “Ze is ons gegeven tot heil van iedereen. Missio biedt lokale kerkgemeenschappen de kans om zich open te stellen en echt deel uit te maken van de universele kerk, dankzij een wederzijdse uitwisseling. Want niemand staat alleen in het geloof.”

De internationale secretarissen-generaals van de vier Missiewerken schonken aandacht aan de specificiteit van elk werk. Ze brachten ook een jaaroverzicht van elk werk mee.

Het hoogtepunt was misschien wel de zaligverklaring van Pauline Jaricot, in aanwezigheid van zo’n 12 000 gelovigen uit de hele wereld. Kardinaal Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, ging deze viering voor. Paus Franciscus liet een boodschap voorlezen waarin hij onderlijnde dat Pauline Jaricot ons leert dat we aan missie moeten doen vanop onze knieën, doorheen gebed en dienstbaarheid aan de meest armen. “Moge onze liefdadigheid zo vernieuwend en efficiënt zijn als de hare. Mogen wij vrijgevig delen wie we zijn en onze talenten ten dienste stellen van God, onze broeders en zusters, en vooral de meest armen onder hen. Mogen we onze middelen ten dienste stellen van de zending die ons allen in de Kerk aangaat, om het evangelie naar de wereld te brengen”, wenste paus Franciscus.

Na de algemene vergadering van alle Missio-directeurs volgden twee intensieve vormingsdagen voor de nieuwe nationale directeurs.

opm lyon
Op de foto: alle aanwezige nationale Missio-directeurs, kardinaal Tagle, monseigneur Dal Toso en de secretarissen-generaals van de vier Pauselijke Missiewerken.