Sterzingen 2023

Sterzingen is wereldwijd een Missio-actie voor kinderen. Zij verkondigen, net als de Drie Wijzen, de Blijde Boodschap van Jezus’ geboorte. Tegelijk zamelen ze geld in voor hun leeftijdsgenoten wereldwijd. Ook in het jaar 2023 hopen we een mooie editie van het Sterzingen te kunnen opzetten.
Dat gaat uiteraard niet zonder jou hulp! 

Ieder jaar opnieuw willen we kinderen duidelijk maken dat ook zij een verschil kunnen maken in de wereld. Dat doen we door kinderen te motiveren om van deur tot deur te gaan en geld in te zamelen voor kinderen over heel de wereld. Aangezien dit werkjaar de Centraal-Afrikaanse Republiek in de kijker staat willen we ons blijven inzetten voor de projecten die Missio daar steunt. De sterzingactie 2023 is ten voordele van het weeshuis Yamba Mbi, Mbi Ngazo. 

Project in de kijker:

LIEFDEVOLLE ZORG IN WEESHUIS YAMBA MBI, MBI NGAZO

Nog in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, hunkeren heel wat kinderen naar liefde, aandacht en zorg. Onder hen zeer veel weeskinderen.
Elk jaar weer verliezen kinderen hun ouders door gewelddadige aanslagen of omdat de ouders verdwijnen. Gelukkig kunnen
zij rekenen op bijvoorbeeld de Apostolische Zusters van Onze- Lieve-Vrouw van Lourdes. Als vrouw en zuster konden zij het
leed van de vele weeskinderen niet langer aanzien. Hun emotionele en lichamelijke ellende vroeg om evangelische zorg en nabijheid.

Bovendien zijn weeskinderen een te makkelijke prooi voor gewapende bendes die verschillende regio’s in de Centraal Afrikaanse Republiek controleren. Kinderen worden er vermoord, verminkt, verkracht. Of ingelijfd bij één van de gewapende groeperingen. Minstens zesduizend kinderen zouden momenteel bij zo’n groepering zijn aangesloten.

In het aartsbisdom Bangui hebben de zusters drie gemeenschapshuizen en één weeshuis. Hier kunnen zo’n veertig kinderen terecht, ongeacht hun geslacht, etnische afkomst of religieuze achtergrond. De zusters bieden hen liefde en aandacht, maar
ook onderdak en eten. Natuurlijk zorgen ze ook dat de kinderen naar school kunnen.

De zusters hebben hiervoor amper eigen middelen. Ze moeten het hebben van hun eigen kippenhok en giften van mensen. Daarom doen ze beroep op jou. De kosten lopen immers al snel op. Voor voeding, schoolkosten, een ziekenboeg en alle maandelijkse kosten zoals water of lonen heeft het weeshuis jaarlijks zo’n 61 000 euro nodig. Dat is ongeveer 1 525 euro per kind per jaar, of 127 euro om één kind een maandlang liefdevol nabij te zijn.Bekijk snel het nieuwe materiaal van Sterzingen 2023 op onze downloadspagina.