Religieuze en politieke leiders vragen vrede in Korea

Op 18 september werd de samenkomst van het Wereldverbond van Religieus voor Vrede in Seoul, Zuid-Korea, afgerond. Daar verenigden politieke en religieuze leiders zich. Onder hen zo'n 50 politieke verantwoordelijken, leiders van zo'n 30 landen en 680 religieuze verantwoordelijken uit 120 landen. Zo'n 200.000 mensen woonden de slotceremonie bij.

Zuid-Korea

Zo'n 2000 mensen ondertekenden een verklaring voor vrede in Korea. Allemaal hebben ze hun eigen nationaliteit, etnische achtergrond en religie. Maar allemaal willen ze hetzelfde: een ondertekening en toepassing van een staakt-het-vuren, een goed onderhandeld vredesakkoord en een duurzame verzoening van het Koreaanse schiereiland. Die wens komt er net nu de spanningen stijgen. Zuid-Korea is het slachtoffer van de machtsstrijd tussen leiders van Noord-Korea, de Verenigde Staten, China en Rusland.

Wereldvrede

De aanwezigen op de wereldtop dromen echter groots. Ze willen de handen in elkaar slaan om wereldvrede te bekomen. Daarom vragen ze aan de Verenigde Naties werk te maken van een internationaal recht dat een einde helpt maken aan oorlogen en bijdraagt aan vrede. Elk persoon met politieke of religieuze verantwoordelijkheid moet zich daar mee voor inzetten en zijn/haar volgelingen aanmoedigen mee te doen.