Pinksteren gebeurt ook vandaag

Pinksteren staat voor een wonderlijke gebeurtenis in Jeruzalem, meer dan 2000 jaar geleden: de heilige Geest daalt neer over de apostelen. Maar laten we niet stoppen bij een loutere herdenking, de herinnering aan iets uit het verleden. De heilige Geest stopt immers niet met waaien en spreken.

De Geest stopt niet met zichzelf ‘gratis’ te geven. Zijn gave is geen onbereikbaar privilege voor sommige mensen op een welbepaald moment. Nooit is Hij gestopt om de Kerk te stimuleren en neder te dalen op alle christenen. De Geest is de oorspronkelijke en eeuwige motor van de Kerk. Pinksteren vieren gaat dus niet om herinneringen ophalen, maar wel om bijzondere aandacht te hebben voor het werk van de Geest in ieder van ons, in verbondenheid met de Kerk. In zijn boodschap voor Missiezondag 2022 zegt paus Franciscus hierover dat “geen enkele christen een volledige en ware getuigenis van Christus kan brengen zonder de inspiratie en hulp van de Geest. De Geest is de ware hoofdrolspeler van de missie. Hij geeft ons de juiste woorden op het juiste moment en op de juiste wijze.”

Het is de Geest die toen, en vandaag, de leerlingen van Jezus transformeert in universele getuigen van de Blijde Boodschap. “Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn gekleed. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot het uiteinde van de aarde” (Lucas 24,48-46 en Handelingen 1,8).

Pinksteren zet niet enkel de neerdaling van de Geest of de zending van de apostelen en leerlingen van Christus in de verf. Het gaat ook om een openbaring van de eenheid van de Kerk, voorbij de diversiteit van haar leden. De Geest maakt het mogelijk dat iedereen in Jeruzalem, ondanks hun linguïstieke diversiteit, dezelfde Blijde Boodschap kan verstaan en doorgeven. Dankzij de Geest worden de verschillen tussen mensen een genade en ontstaat er ware gemeenschap. We ontdekken samen dat we kinderen zijn van dezelfde Vader, leden van dezelfde kerkfamilie.

Missio wil deze broederschap verder uitbouwen, in de voetsporen van de eerste kerkgemeenschappen. We delen niet enkel ons gebed, maar ook de vruchten van ons werk. Dat is de basis van het universele solidariteitsfonds, beheerd door Missio, waaraan kerkgemeenschappen in zo’n 150 landen bijdragen. Ook vanuit België kun je hieraan bijdragen via Missio op BE19 0000 0421 1012 of online.

Alvast bedankt voor je steun.