Nood aan een nieuw Ivoorkust

Op 13 oktober 2018 trokken de Ivorianen naar de stembus. Vooraf hoopten velen op vrede, rust en eerlijkheid. Vandaag zijn zij teleurgesteld, net als de Ivoriaanse theoloog Donald Zagore.

Schandalig

Zagore noemt de afgelopen verkiezingen een ware schande. Ze werden volgens hem gekenmerkt door fraude, spanningen en geweld. Ook na de verkiezingen laaide de gemoederen hoog op. Zagore klaagt aan dat politici opnieuw mensen tegen elkaar opzetten, spanningen aanwakkerden en zo meewerkten aan totale chaos.


Slavernij

Bovendien beschuldigt Donald Zagore de huidige politici ervan het volk tot slaven te herleiden. Precies omdat ze het volk monddood maken en hen zelfs het stemrecht af te nemen. Want wat ben je ermee dat je mag stemmen, als dat op gevaar van eigen leven is én als jouw stem toch niet telt? Burgers moeten het recht hebben hun vertegenwoordigers zelf te kiezen.

Nieuw Ivoorkust

Volgens Zagore is het hoog tijd voor een nieuw Ivoorkust. Het land moet zichzelf opnieuw uitvinden, uit haar as herrijzen. Daarvoor is een grootse revolutie en een socio-politieke emancipatie nodig. Pas dan kan elke burger zelf zijn of haar verantwoordelijkheid opnemen. Pas dan kan iedereen mee bouwen aan een betere toekomst. Het nieuwe Ivoorkust mag het verleden nooit vergeten, maar moet bovenal vooruit kijken. Zwarte vlekken moeten verdwijnen: weg met nepotisme, verdeeldheid, tribalisme, corruptie ... Tijd voor eerlijkheid, vooruitgang, ontwikkeling, vrede en waardigheid.


Desmond Tutu

Ten slotte gebruikt theoloog Donald Zagore woorden van Desmond Tutu om zijn oproep kracht bij te zetten: "Als je neutraal bent in een situatie van onrecht, dan kies je de kant van de onderdrukker". Met andere woorden: elke Ivoriaan moet nu handelen, niemand mag lijdzaam toekijken.