Nieuwe stap in zaligverklaring Pauline Jaricot

Pauline Jaricot, een eenvoudig meisje uit het 19e-eeuwse Lyon, ligt aan de basis van één van de Pauselijke Missiewerken (later samengevoegd tot Missio). Als geen ander combineerde Pauline haar geloof met een strijd voor sociale rechtvaardigheid. Op 26 mei 2020 liet paus Franciscus weten dat het mirakel aan haar toegeschreven, geldig is. Dat is een belangrijke stap in haar zaligverklaring.

Textielarbeiders

Pauline begon haar engagement voor sociale rechtvaardigheid heel lokaal. Ze pleitte in Lyon voor betere werkomstandigheden voor de vele textielarbeiders in de stad. Daarvoor gooide ze ook haar eigen leven volledig om. Pauline deed afstand van haar rijke leven en kleedde zich als de textielarbeidsters. Op kerstdag 1816 maakte ze die keuze officieel door een privégelofte af te leggen.

Wereldkerk

Het engagement van Pauline Jaricot krijgt ook een internationale dimensie. Ze vangt op dat missionarissen en kerkgemeenschappen wereldwijd nood hebben aan steun. Dus creëert ze rond 1819 een soort netwerk om mensen te informeren over de wereldkerk en fondsenwerving te organiseren. Per groep verzamelt ze tien mensen, die dan op hun beurt weer anderen aantrekken en een nieuwe groep starten. Haar initiatief gaat niet ongemerkt voorbij. In 1822 doopte paus Pius VII haar werking om tot “Genootschap tot Voortplanting van het Geloof”, wat in 1922 één van de Pauselijke Missiewerken wordt.

Gebed

Voor Pauline is het gebed erg belangrijk. Het welslagen van onze missionaire zending hangt voor haar immers niet van ons af, maar van God. In 1826 start Pauline een ‘levende rozenkrans’: een groep van 15 mensen die samen de rozenkrans bidden. Elke maand na de eucharistie wijden ze een Mysterie van de rozenkrans aan het gebed voor de missies.

Voortleven

In 1862 sterft Pauline Jaricot. Ze zit op dat moment volledig aan de grond en is straatarm. Maar haar spirituele erfenis leeft voort, tot op de dag van vandaag komen mensen samen als ‘levende rozenkrans’ en zet Missio haar werk verder. In 1963 verklaarde paus Johannes XXIII haar ‘eerbiedwaardig’ en nu is dus een belangrijke stap in haar zaligverklaring gezet. Rome erkende haar tussenkomst in de genezing van de 3-jarige Mayline T. in Frankrijk in 2012.