Nieuw vredesinitiatief in Ivoorkust

Op 21 september was het de internationale dag van de vrede. Niet enkel het startschot van de Vlaamse Vredesweek, maar ook van andere vredesinitiatieven in de hele wereld. Zo ook in Ivoorkust, ons campagneland.

Conflicten

Ivoorkust heeft nood aan vredesinitiatieven. De samenleving wordt immers getekend door burgeroorlogen in de jaren 2000. Die verwoestten het land. Tot op vandaag is Ivoorkust niet meer hetzelfde: spanningen en verschillen domineren, in plaats van de nadruk te leggen op wat mensen verbindt. Etnische en sociaal-politieke conflicten laaien voortdurend op. Kinderen groeien op in een samenleving vol discriminatie, geweld, corruptie.


Vredestichters

De Kerk in Ivoorkust engageert zich, samen met protestantse kerkgemeenschappen en de moslimgemeenschap, al langer voor een vredevolle en stabiele samenleving. Het nationaal interreligieus forum is daar een voorbeeld van. Daarnaast zijn er talrijke kleinere initiatieven. Zo startten de jezuïeten op 21 september 2018 met het initiatief "Vrededragers" (Porteurs de paix). Zo dragen niet enkele vrede, maar hopen die ook de stichten.


Jongeren

Het initiatief richt zich in de eerste plaats op jongeren. Niet verwonderlijk als je weet dat de helft van de Ivoriaanse bevolking jonger is dan 15 jaar! Goed gevormde monitoren trekken naar secundaire scholen. Daar gaan ze met jongeren aan de slag. Ze werken aan heel wat belangrijke vaardigheden en waarden: zelfbewustzijn, communicatie, omgaan met conflicten, bemiddeling, vertrouwen in relaties en harmonie. Zo krijgen de jongeren opnieuw meer perspectief.

Evangelie

Dit vredestichtend initiatief ademt een evangelische inspiratie uit. In de voetsporen van Jezus werkt men immers aan een samenleving waar iedereen meetelt, waar iedereen een plaats heeft. Bovendien is het initiatief een mooie verwijzing naar de bergrede: "Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden" (Matteüs 5,9).