Missio steunt India in tijden van pandemie

Een tweetal maanden geleden lanceerden we een dringende oproep om (de Kerk van) India te helpen tijdens de COVID-19-pandemie. Jouw reactie was hartverwarmend. Intussen maakten we 5000 euro over aan het aartsbisdom van Bangalore, een regio die uiterst zwaar werd getroffen tijdens de tweede coronagolf. We kozen dit bisdom uit op aanraden van de directeur van Missio-India. Het bisdom zal de steun investeren in het Fonds 'Jeevan Jyothi'.

Dit fonds zag het levenslicht in 2014 en hangt af van het aartsbisdom Bangalore. De hoofdbekommernis van het fonds is altijd geweest om gezondheidszorg aan te bieden aan mensen in armoede of een andere penibele situatie. Dat is immers altijd al een pijnpunt geweest, ook voor het begin van de coronacrisis in maart 2020.

Toch kwam de grootste hulpkreet uit India pas vanaf april 2021. Een tweede, zwaardere en meer dodelijke golf van coronabesmettingen teisterde toen het land. De reguliere gezondheidszorg in Bangalore kon het niet meer aan. Er waren vooral onvoldoende ziekenhuisbedden en zuurstofvoorraden. Aartsbisschop Peter Machado twijfelde niet en liet katholieke scholen in zijn bisdom omvormen tot zorgcentra. Hier konden dan patiënten met milde symptomen terecht. De gewone ziekenhuizen konden zo meer aandacht, zorg en medicatie vrijmaken voor wie ernstig ziek was.

Het Fonds 'Jeevan Jyothi' investeerde in dit kader in een 'Jeevan Jyothi Care Center'. Bisschop Machado huldigde het in op 17 mei 2021. Voorheen was dit zorgcentrum een school. Dankzij voldoende steun worden klaslokalen omgevormd tot ziekenzalen met bedden en zuurstoftoevoer. Er werd gezorgd voor medisch materiaal en medisch personeel. Allemaal niet evident in tijden van lockdown, want veel leveringen van materiaal lieten op zich wachten. Tot op vandaag draait het Jeevan Jyothi Care Center op volle toeren. De 5000 euro steun die we dankzij jou konden uitkeren, komt dus goed van pas. Bovendien zet het centrum nu in op een heuse vaccinatiecampagne om twijfelaars over de streep te trekken.

Ook daarna kan het fonds steun blijven gebruiken. Op grote schaal helpen ze immers allerlei gezondheidscentra in het bisdom. Veel van die centra beschikken amper over middelen en krijgen vanuit het Fonds bijvoorbeeld medische kits om basiszorgen te kunnen verlenen. Mensen in extreme armoede krijgen vanuit het Fonds 'Jeevan Jyothi' ook financiële ondersteuning voor het dagelijkse leven en bij gezondheidskosten.

BEDANKT om dit mee mogelijk te maken.
En alvast bedankt om deze evangelische inzet blijvend te ondersteunen:
BE19 0000 0421 1012 of online.