Missio helpt de digitale kloof in Kameroen dichten

Voor ons is het haast vanzelfsprekend om computers op school te hebben. Vanaf het lager onderwijs zijn ze amper weg te denken. Voor heel wat Afrikaanse landen is dat echter een onbereikbare droom, terwijl de nood eraan des te groter is.


Up to date

Je kunt denken van het internet wat je wilt, je kunt er toch niet onderuit dat het ook een bron van informatie is. Snel iets opzoeken, meningen vergelijken, standpunten verkennen. Onmiddellijk toegang tot de meest recente onderzoeken, conclusies, theorieën. Dat is wat anders dan oude, stoffige, verjaarde boeken. Nochtans moeten heel wat onderwijsinstellingen in Afrika het daarmee doen... Ook de kleinseminaries, waar jongens worden voorbereid op een latere priesteropleiding, en ook de seminaries waar de jongemannen die priesteropleiding effectief krijgen.


Vorming

Je kunt je best voorstellen dat dit grote impact heeft op hun vorming. In die oude, gedateerde boeken krijgen ze een wereldbeeld en een kerkbeeld dat niet meer overeenstemt met de realiteit. De stage die ze na hun opleiding volgen, heeft dan ook een groot schokeffect en velen stellen vast dat de theoretische vorming tekortschoot. Nochtans is dit makkelijk op te lossen. Onder andere door te beschikken over een computer met internet, zoals jij en ik.


Speciale actie

Daarom startte Missio in 2008 met de "ICT-actie". Met deze actie worden computers en printers ter beschikking gesteld van Afrikaanse seminaries. Het gaat niet om afdankertjes, maar om computers die nog jaren meekunnen en die beantwoorden aan de hedendaagse noden. Internet is in de meeste landen al voor handen, dankzij een goede computer kunnen de seminaristen er ook effectief gebruik van maken!


Kameroen

Zo geschiedden het ook in het kleinseminarie van Mvolyé, in Kameroen. In deze secundaire school worden jongens klaargestoomd voor een priesteropleiding in het grootseminarie. Dankzij jouw steun kon Missio hen computers schenken. Jaarlijks plukken maar liefst 205 jongens hier de vruchten van! Zij krijgen nu nieuwe kennis binnen, dag na dag. Alvast enkele sfeerbeelden uit de computerklas!


ICT actie Missio KameroenICT actie Missio Kameroen


ICT actie Missio KameroenICT actie Missio Kameroen


ICT actie Missio KameroenICT actie Missio Kameroen

 Help de digitale kloof verder te dichten

Zo is de digitale kloof in Kameroen weer wat kleiner geworden. Maar de noden blijven groot. Jij kunt ons helpen. Voor 300 à 500 euro kunnen we een geschikte computer voor een Afrikaans seminarie aankopen. Draag jij een steentje - of een computer - bij met een gift op BE19 0000 0421 1012? Gebruik hierbij de vrije mededeling "170 ICT". Alvast bedankt!