Missio-directeurs komen samen in Rome

Van maandag 27 mei tot en met zaterdag 1 juni 2019 komen de Missio-directeurs uit de hele wereld samen in Sacrofano, nabij Rome. Jaarlijks bespreken ze daar de welke projecten steun krijgen op basis van de fondsen die elk Missio-land in 2018 verzamelde. Maar ook uitwisseling en vorming staan natuurlijk op de agenda.


Opening

Bisschop Giampietro Dal Toso, voorzitter van de Pauselijke Missiewerken (Missio), opende op 27 mei de Algemene Vergadering met een toespraak. Daarin was hij in de eerste plaats dankbaar voor het werk dat Missio in 140 landen verricht, ten dienste van het evangelie en ten dienste van de paus. Bisschop Dal Toso benadrukte ook dat het werk van Missio meer dan ooit nodig is. Enerzijds natuurlijk in aanloop naar de buitengewone missiemaand, anderzijds omdat het geloof verkondigen steeds meer nodig is. Hier bij ons, omdat veel mensen het geloof niet (meer) kennen, maar ook wereldwijd. Iedereen heeft het recht kennis te maken met de Blijde Boodschap en Missio maakt dit mee mogelijk. De grote uitdaging voor Missio is dan weer precies dit veranderende klimaat en, daarmee samenhangend, de dalende fondsenwerving in sommige landen.


Vorming

Vanaf de eerste dag staat er ook al vorming op het programma. Fabrice Hadjadj (Zwitserland) zal spreken over "het leven als een missie". De directeurs verwerken zijn input daarna in kleine groepen. Hetzelfde zal op dinsdag gebeuren na de conferentie van Eloy Bueno (Spanje) over "de theologie van missie", en op vrijdag na de conferentie van Hans Zollner (Pauselijke Universiteit) over "de bescherming van minderjarigen".


Rapportering

Ten slotte worden op zo'n Algemene Vergadering ook heel wat rapporten voorgesteld. Op voorhand gaven de directeurs al door welke fondsen ze vanuit hun land ter beschikking kunnen stellen. Daarmee steunen ze projecten voor het missionaire bewustzijn, de opbouw van kerkgemeenschappen, de vorming van kerkelijke verantwoordelijken en kwetsbare kinderen. De secretarissen-generaal van deze verschillende werken zullen een rapport geven over de beschikbare fondsen en de ingediende projectaanvragen. Die aanvragen worden besproken, aangepast waar nodig, afgekeurd of goedgekeurd.. Dan bekijkt men welk land elk ingediend en goedgekeurd project kan steunen. Kardinaal Filoni, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, zal een algemeen jaarrapport geven.


Ontmoeting

Naast ontmoeting onder alle directeurs, staat ook de audiëntie met paus Franciscus op het programma. Missio staat immers niet enkel ten dienste van God en het evangelie, maar ook ten dienste van de paus en de hele wereldkerk. Om de universaliteit van Missio te vieren, zal kardinaal Filoni ook voorgaan in een viering in de Sint-Pietersbasiliek.