Missie als thermometer voor de kerk

Op 16 december werd Giampietro Dal Toso tot bisschop gewijd. De kersverse bisschop werd in november al aangesteld als nieuwe voorzitter van de Pauselijke Missiewerken (Missio). Niet toevallig, missie ligt hem nauw aan het hart.

Thermometer

In een interview met Agenzia Fides vertelt hij dat missie een soort thermometer is. De missionaire inzet van de kerk geeft goed weer hoe het met haar gesteld is. Pas wanneer zij de lokroep van Gods Geest hoort en doordrongen wordt van zijn liefde, kan er sprake zijn van missie. Hoe meer de kerk zich toelegt op Christus en zijn voorbeeld, hoe meer zij geroepen wordt de Blijde Boodschap uit te dragen. En dat is waar missie uit bestaat.

Missio

Missio draagt hieraan natuurlijk bij. Volgens Dal Toso heeft Missio twee belangrijke taken. Ten eerste biedt Missio de kans aan lokale kerkgemeenschappen om zich te organiseren en te groeien. Missio biedt hen stabiliteit, vormingskansen voor priesters, de mogelijkheid om kerken en studiecentra uit te bouwen ... Ten tweede wakkert Missio het missionaire vuur aan: je kunt gemeenschappen pas zinvol een duwtje in de rug geve, als het verlangen er is om de Blijde Boodschap te verkondigen.

Allemaal missionaire herders

En dat missionaire vuur doen branden, is een taak van alle gelovigen. Dal Toso herinnert ons aan het ontstaan van de Pauselijke Missiewerken in de negentiende eeuw. In de eerste plaats wilden de stichters elke gedoopte werk laten maken van missie. Pas later kwam daar ook het aspect van financiële solidariteit bij. In dit kader spreekt Dal Toso van de parabel van het verloren schaap. Hij vraagt ons allemaal Goede Herders te zijn: mensen die op zoek gaan naar wie verloren is gelopen, wie de weg naar God en de Blijde Boodschap niet kent. Sommigen omdat ze er nog nooit over hoorden, sommigen omdat ze de weg kwijt raakten en God niet meer kennen.

Bijzonder missiemaand

Dal Toso kijkt alvast uit naar de bijzondere missiemaand in 2019. Die wordt nu volop voorbereid. Dal Toso vraagt om de voorbereiding en beleving van die maand open te trekken. Het mag geen centralistisch gebeuren worden, waarbij het Vaticaan alle touwtjes in handen houdt. Dal Toso hoopt dat het een universeel gebeuren is, waar elke lokale kerkgemeenschap zich in thuis voelt en waar elke gelovige bij betrokken wordt.