Koreaanse kerk zet in op jongeren

Van 11 tot 15 augustus gaat de 4e editie van de Koreaanse Jongerendag door in Seoul. Duizenden jongeren komen er samen rond de evangelische zin "Ik ben het! Vrees niet".

Christus ontmoeten

Kardinaal Yeom, aartsbisschop van Seoul, legt uit dat de Koreaanse kerk jongeren zo wil helpen te groeien in hun spiritualiteit. Ze wil hen uitnodigen op zoek te gaan naar God, Christus te ontmoeten in hun leven. De bisschoppen hopen dat jongeren zo vrede en warmte vinden in hun leven.

Moeilijk

De nood aan rust en warmte is groot bij veel Koreaanse jongeren. Nog nooit waren zoveel onder hen werkloos. Dat zorgt niet enkel voor financiële kopzorgen. Het leidt ook tot spanningen en conflicten. Bovendien stellen veel jongeren een huwelijk en gezin uit, net omdat ze eerst een vaste job en inkomen willen. Volgens de kerk missen jongeren zo veel liefde in hun leven. Door jongeren samen te brengen, hopen de bisschoppen de hoop in hart aan te voeren. Jongeren kunnen immers als geen andere vol passie en verlangen naar God zoeken en Hem ontmoeten.

Potentieel

Kardinaal Yeom benadrukt dan ook dat er een groot potentieel in jongeren aanwezig is. Hun blik op de wereld en hun enthousiasme zijn erg waardevol. Jongeren verdienen onze liefde. Gods liefde ervaren ze al. Met de Jongerendag willen de bisschoppen dan weer de liefde van de jongeren voor God aanwakkeren en brandend houden.

Missio campagne

En zo zorgen de Koreaanse bisschoppen, zonder het zelf te beseffen, voor een prachtige overgang tussen twee campagnes van Missio. In oktober 2017 startten we immers onze campagne over de kerk in Korea, met extra aandacht voor haar missionaire dimensie. In oktober 2018 richten we onze blik op Ivoorkust en hebben we bijzondere aandacht voor jongeren. We staan immers stil bij de verschillende generaties in onze kerkgemeenschap: hoe kunnen zij elkaar ontmoeten, bevragen, verrijken? De brug tussen jong en oud, generaties overschrijden, wordt één van onze hoofdpijlers. Omdat we zo samen dingen kunnen bereiken, samen de Blijde Boodschap kunnen verkondigen in woord en daad. Net zoals de Koreaanse bisschoppen willen doen...