Kerk viert Missiezondag

Op 22 oktober 2017 viert de hele kerk Missiezondag. Verbondenheid en solidariteit tussen kerkgemeenschappen wereldwijd staan dan centraal. De ideale gelegenheid voor enkele kerkelijke figuren om het woord te nemen en stil te staan bij deze bijzondere feestdag.

Jezus' voetsporen

Kardinaal Filoni, prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren, herinnerde eraan dat 'missie' begon met Jezus. Hijzelf was de eerste om de Blijde Boodschap en Gods liefde naar de mensen te brengen. Vandaag blijft Hij ons nabij, terwijl we zijn missie verderzetten. Kardinaal Filoni benadrukt dat die missie geen zaak van priesters is, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van alle gedoopten.

Spiritualiteit

Kardinaal Filoni is zich ervan bewust dat die christelijke missie soms gereduceerd dreigt te worden tot activisme vanuit een sociologische invalshoek. Daarom vraagt hij de spiritualiteit nooit te vergeten. Je christelijke missie waarmaken, betekent dat je alles verbindt aan Christus.

Missio

Samen met aartsbisschop Rugambwa en priester Nowak, beiden verantwoordelijken op het internationaal secretariaat van Missio, onderstreept kardinaal Filoni het belang van Missio. Missio krijgt een universeel karakter, omdat het handen en voeten geeft aan de pastorale bekommernis van de paus voor zijn kerk.

Obstakels

Tijdens zijn discours benadrukt kardinaal Filoni dat het niet altijd makkelijk is je christelijke missie waar te maken. Je botst op heel wat obstakels, zeker als leek. Hij haalt hierbij het voorbeeld van de eerste Koreaanse christenen aan. Die brachten zelf het geloof naar hun land en pas later werden Franse en Chinese priester-missionarissen gestuurd. De Koreaanse leken liggen dus aan de basis van de kerk daar, al was de politieke en culturele context niet altijd even ontvankelijk.

Zuid-Korea

Daaraan herinnert ook Agostino Han, bisschop van het Koreaanse bisdom Daejeon. Ook hij spreekt over de bijzondere geschiedenis van de Koreaanse kerk, die nu is uitgegroeid tot een bruisende gemeenschap met minstens 5 miljoen leden. De leken en missionarissen die dat mogelijk hebben gemaakt moeten geëerd worden. Velen onder hen stierven als martelaar, maar hun rol als missionaris is niet weg te denken. Ze plantten de zaadjes van de kerk in Korea. Nu wordt er geoogst, maar het werk is nog niet gedaan. Bisschop Han benadrukt dat we moeten blijven meewerken aan Gods plan. Gelukkig mogen we steeds rekenen op Gods steun tijdens onze christelijke missie.

Paus

Herlees ook even de boodschap van paus Franciscus voor Missiezondag!