Ivoriaanse bisschoppen vragen verzoening en hervorming

De bisschoppen van Ivoorkust verenigden zich van 15 tot 20 januari 2019. De toekomst van het land was één van hun gespreksonderwerpen, naast onder andere de hervorming van het katholiek onderwijs.


Hervorming

Hervorming is ook aan de orde wanneer het over Ivoorkust als land gaat. De bisschoppen zijn blij met recente inspanningen om een nieuw en vredevol Ivoorkust te bouwen. De huidige president draagt daaraan zijn steentje bij. Tegelijk wijzen de bisschoppen erop dat er nog een lange weg te gaan is.


Machtswissel

Enerzijds is de nationale verzoening in Ivoorkust nog geen feit. Mensen moeten de wrok in hun hart laten gaan, zodat ze elkaar weer de hand kunnen reiken. Anderzijds vraagt een hervormd land om moed én een machtswissel. Volgens de Ivoriaanse bisschoppen is het immers tijd te fakkel door te geven aan een nieuwe generatie. Een generatie vol potentieel, verwachtingen en dromen.


Mythe

Om dromen waar te maken, moet je hard werken en waakzaam zijn. Te gemakkelijk worden dromen holle luchtspiegelingen, wordt de werkelijkheid een mythe; zo waarschuwen de bisschoppen. Dat hoort bij het leven, maar zeker bij de politiek. Daarom moet iedereen van goede wil zijn en moet iedereen zich ten volle engageren. De Kerk zal daarmee helpen. Zij zal een voorbeeld van samenleven, samenwerken en verzoening zijn.


Verkiezingen

Deze oproep van de bisschoppen van Ivoorkust staat alvast in het licht van de algemene verkiezingen in 2020. Dan komt het hervormingsproces tot een climax. De bisschoppen beklemtonen nu al dat de Kerk geen geweld zal dulden voor, tijdens en na de verkiezingen. Eerdere verkiezingen, zelfs lokaal, draaiden immers te vaak uit op rellen en geweld. De bisschoppen hebben er vertrouwen in dat de Kiescommissie zich tegen dan hervormt en bezint, zodat ze waarlijk onafhankelijk is en de rust kan garanderen.