Gebedsdag voor missionaire martelaren

Op 28 maart was er wereldwijd een gebedsdag voor missionaire martelaren. Laten we samen elke dag bidden voor iedereen die zijn of haar leven geeft voor de verkondiging van het evangelie. Onderstaand gebed kan ons daarbij helpen.

Heer,
op alle continenten wordt het geloof gehaat,
waardoor christenen bedreigd en vervolgd worden.
Die christenen bieden weerwoord, enkel omdat ze willen liefhebben,
ze sterven voor U die liefde bent.

Wij bidden vandaag voor hen: neem hen bij U op.
We bidden ook voor wie zelf vervolgt,
gedreven door haar en geweld:
mogen de offers en de vergeving van hun slachtoffers
hen op de weg naar bekering begeleiden.

Moeder Maria,
jij hebt als eerste het zwaard van de haat gevoeld,
bid tot de Geest om ons kracht te geven:
dat Hij ons wegleidt uit angst, schaamte en lafheid,
dat Hij ons geloof vernieuwt
en ons in alle omstandigheden ervan helpt te getuigen
dat Christus onze Heer is.

Amen.